Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2)

Корнелия Нинова: Борисов си противоречи

Корнелия Нинова: Борисов си противоречи

Преди обявяваха БСП за антиевропейска, а със същите аргументи днес премиерът се обявява за затваряне на границите и мерки за контрол над миграцията, припомни лидерката на опозицията

Борисов призовал да се зат­ворят вън­ш­ните граници на Европа за миг­ранти. Но иначе под­к­репя бюджета за след­ващия период, който увеличава сред­с­т­вата за интег­рация на бежанци в Европейс­кия съюз. Има леко противоречие, нали?” Това написа пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова във Фейс­бук. Тя припомня, че правител­с­т­вото му е приело пос­танов­ление 208, с което се задъл­жаваха бъл­гар­с­ките общини да им осигуряват жилища, социални услуги, училища и лечение. „Сега иска да ги връща обратно. Има леко противоречие, нали? Когато обещахме, че ако спечелим изборите, ще отменим…

Прочети още…

Билет от 8000 лева не бил луксозна командировка?!

Билет от 8000 лева не бил луксозна командировка?!

Не се знаят необходимите пари за хора с увреждания, но „екскурзиантите” чиновници до Америка знаят много добре интересите си

На фона на протеста на май­ките с деца в нерав­нос­тойно положение стана ясно, че служители на Социал­ното минис­тер­с­тво са летели в коман­дировка до Щатите, излязла доста скъпо на бюджета. Минис­тер­с­т­вото на социал­ната политика късно взело решение негов пред­с­тавител да пътува до Ню Йорк за кон­ферен­ция и затова вероятно самолет­ните билети в пос­лед­ния момент били по-скъпи, обясни…

Прочети още…

Министър Лавров връчи висока награда за посланик Бойко Коцев

Министър Лавров връчи висока награда за посланик Бойко Коцев

Рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров прие пос­ланика на Бъл­гария в Мос­ква Бойко Коцев във връзка с прик­люч­ването на дип­ломатичес­ката му мисия, предаде ТАСС, като се позова на съоб­щение на рус­кото вън­шно ведом­с­тво.

Лав­ров връчи на Коцев наг­ръден знак “За взаимодейс­т­вие“ на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво за големия принос на пос­ланика за укреп­ването и раз­витието на руско-българските отношения.

“При със­тоялия се раз­говор бяха обсъдени актуални аспекти на руско-българските отношения в свет­лината…

Прочети още…

Експерти: Наземните токове от мълнията са много по-опасни от нея

Експерти: Наземните токове от мълнията са много по-опасни от нея

Бурята преди ден в София беше уникална. Това вече не са редки явления в цялата страна, предуп­реди по БНР инж. Хрис­томир Иванов, екс­перт по мъл­ниезащита от Камарата на инженерите в инвес­тицион­ното проек­тиране. Хората, които се занимаваме с мъл­ниезащита, наб­людаваме тази дей­ност и тя с всяка изминала година се увеличава все повече и повече. В запад­ната част на София беше най-активната дей­ност на бурята, припомни той. У нас има добра наредба за мъл­ниезащита и там наис­тина е показано как да сме…

Прочети още…

Вицепремиер призна: Европа стана скучна и неразбрираема

Влизаме в след­ващата многогодишна финан­сова рамка без стратегия. Когато финан­сирането не е обвър­зано с ясни цели, крие риск при преговорите да се прави не най-добрата игра с чис­лата, да има релокация на пари от един сек­тор в друг. За това предуп­реди вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев в изказ­ването си пред учас­т­ниците в пленар­ното заседание на КОСАК в София.

Той уточни, че сме в начал­ната фаза на преговорите за след­ващата многогодишна финан­сова рамка на кохезион­ния пакет и кол­кото повече…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...