Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП алармира: Властта готви хаос и манипулации на изборите

БСП алармира: Властта готви хаос и манипулации на изборите

БСП алармира: Властта готви хаос и манипулации на изборите

Тревога буди решението в нощта на изборите за президент и вицеп­резидент, и провеж­дането на национален референ­дум на 6-ти ноем­ври, район­ните избирателни комисии за 24-ти и 25-ти избирателни райони в София да приемат избор­ните книжа от двата столични района на едно и също място — в зала „Арена Армеец“. Това се казва в позиция на БСП – София, раз­п­рос­т­ранена до медиите. Според социалис­тите смес­ването на пред­с­тавителите на СИК от двата големи избирателни района, в една зала, през един вход, в едно помещение, ще съз­даде същите пред­пос­тавки за съз­даването на хаос, зат­руд­нение при отчитането на избор­ната докумен­тация и въз­мож­ност за манипулации, като тези на които бяхме свидетели преди година (на Избори 2011 г., когато депутати от ГЕРБ бяха засечени да изнасят чували с бюлетини, и на Мес­тни избори 2015 г., когато членове на сек­ционни комисии стояха зат­ворени близо две денонощия – бел. ред.) в същата тази „Арена Армеец“.

Оставаме с впечат­лението, че за втори път управ­ляващите искат да ни наз­начат президент, чрез изборни манипулации. В пос­лед­ните години няма нито едни избори, организирани от ГЕРБ, които да не носят хаос в избор­ния процес и основателни съм­нения за дос­товореността на избор­ните резул­тати.

Друг елемент от под­готов­ката за обработ­ката на избор­ните резул­тати също буди недоумение и навежда на мисълта, че отчитането на вота на столичани ще премине фор­мално и ще бъде наг­ласен според нуж­дите и интересите на управ­ляващите.

Смисълът от провеж­дането на всеки един избор е да бъде отчетена волята на суверена, а не да бъдат премерени сили във владеенето на тех­ники и тех­нологии за манипулиране и под­мяна вота на избирателите, заявиха от БСП.

 

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...