Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: За първи път в кампания се акцентира на етническия мир

Вицепрезидентът: За първи път в кампания се акцентира на етническия мир

Нас­тоящата предиз­борна кам­пания е пър­вата, в която се пос­тавят подобни проб­леми, включително с опас­ност за етничес­кия мир в дър­жавата, заяви в ефира на БНР вицеп­резиден­тът на Репуб­лика Бъл­гария Илияна Йотова. Тя обясни, че Бъл­гария е един от доб­рите примери в Европа с добър етнически мир в страната. По отношение на намесата на Тур­ция във вът­реш­ните работи на Бъл­гария, Йотова заяви, че позицията, която е изразил дър­жав­ният глава Румен Радев, е дос­татъчно категорична и от висотата на този пост към този момент тя е дос­татъчна. „Не искам да комен­тирам позицията на министър-председателя, на отделни минис­три. Опит­вам се да вляза в тях­ното положение. В момента Бъл­гария е една сед­мица преди пар­ламен­тарни избори. Едно доста сериозно нап­режение както в страната, така и в цяла Европа. Донякъде споделям желанието и това, което демон­с­т­рират — за повече пред­паз­ливост, за това да се нап­рави всичко въз­можно да не ескалира нап­режението, защото са много деликатни въп­росите, които се засягат в тази изборна кам­пания“, комен­тира Илияна Йотова. По думите ѝ европейс­ките дър­жави реагират също пред­паз­ливо. Не на пос­ледно място, вицеп­резиден­тът бе категоричен, че е време ЕС да ревизира споразумението си с Тур­ция, което се прев­ръща в сериозен проб­лем.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...