Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) С изпит по математика започна първата кандидатстудентска сесия на СУ

С изпит по математика започна първата кандидатстудентска сесия на СУ

С изпит по математика II вчера започна пър­вата кан­дидат­с­туден­т­ска сесия на Софийс­кия универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“ за учеб­ната 2017/2018 г.

Изпитът започна в 9 часа, в зала 292 в Рек­тората на СУ, а Иван Пет­ров от София изтегли тема № 1.

Кандидат-студентите, подали заяв­ления за явяване на изпита, бяха 1 066.

Заместник-ректорът на Софийс­кия универ­ситет проф. Ренета Божан­кова привет­с­тва кан­дидатите от името на рек­тора проф. дфн Анас­тас Гер­джиков и им пожела всеки един от тях да покаже знания, които да им отредят място в най-добрия универ­ситет в Бъл­гария.

“Работете тол­кова успешно, че с вас да се гор­деят и вашите родители, и вашите учители“, каза още заместник-ректорът.

С успешно издър­жан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в след­ните специал­ности на Софийс­кия универ­ситет:

Философия, Социология, Политология, Пуб­лична админис­т­рация, Математика, Инфор­матика и др.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...