Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Стефан Данаилов: Ще подкрепяме българската духовност и читалищата

Проф. Стефан Данаилов: Ще подкрепяме българската духовност и читалищата

В областта на националната сигурност: Кандидати за народни представители от БСП настояват военните ни кораби да се произвеждат във Варна

Това, което сме записали в нашата прог­рамата, е реалис­тично и не слушайте какво ви каз­ват, опонен­тите ни, че ние само обещаваме. Прог­рамите и за икономика, и за стари, и за деца, и за млади, са под­п­латени финан­сово и не става въп­рос да се тег­лят заеми от името на дър­жавата. Трябва смяна на управ­лението на дър­жавата. Наложителна е“. Това каза на среща с граж­дани в град Провадия водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ за Варна област Стефан Данаилов.

На сцената на читалището в града излязоха кан­дидатите за народни пред­с­тавители от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ за Варна. Облас­т­ният пред­седател на БСП – Варна Георги Анд­реев призова на изборите да се гласува за промяната с №10 в бюлетината.

Стефан Данаилов добави, че в прог­рамата си социалис­тичес­ката пар­тия обръща специално внимание на читалищата. „По линия на ЮНЕСКО бъл­гар­с­ките читалища са уникални по своята същ­ност и трябва да бъдат под­к­репяни и раз­вивани“, каза проф. Данаилов и допълни, че се пред­виж­дат и специални мерки за малки населени места. „Искам всеки един град в Бъл­гария, всяко населено място да е под­редено. Искам Варна да бъде тази, която беше – чер­номор­с­ката столица на Бъл­гария. Красота и под­реденост. Искам в Провадия да имате отново работещи пред­п­риятия“, каза още той. 

Повече от час след срещата водачът на вар­нен­с­ката листа раз­говаря с хората навън пред читалището. Раз­даде десетки автог­рафи и отговори на всеки един от зададените въп­роси.

Воен­ните кораби за нуж­дите на ВМС трябва да се строят във Варна и вар­нен­с­ките народни пред­с­тавители от „БСП за Бъл­гария“ ще нас­тояват пред­п­риятия в града да получат тези поръчки. Това стана ясно на среща на пред­с­тавители на лис­тата с №10 с членовете на Съюза на офицерите и сер­жан­тите от запаса и резерва във Варна, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. На срещата присъс­т­ваха кан­дидатите за народни пред­с­тавители проф. Анелия Клисарова, Алек­сан­дър Паунов и Десис­лав Тас­ков.

Трябва да въз­родим икономиката на дър­жавата, защото по друг начин няма как да има сред­с­тва за пен­сии, зап­лати, социални дей­ности, образование, здравеопаз­ване“, каза пред­седателят на Град­с­кия съвет на БСП – Варна Борис­лав Гуцанов.

Проф. Анелия Клисарова комен­тира прог­рамата за управ­ление на дър­жавата, на която БСП залага, в частта образование и здравеопаз­ване. По думите й, много е важно в училище сериозно да бъде зас­тъпено пат­риотич­ното въз­питание на децата. „През цялото ни образование по бъл­гар­ски език, литература, музика, изкус­тва, трябва да минава ниш­ката на нашето, род­ното, на това, с което всички трябва да се гор­деем“, смята тя

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...