Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП с четирима заместник-председатели

БСП с четирима заместник-председатели

Атанаска Тенева, Владимир Мос­ков и Апос­тол Димит­ров са изб­рани за членове на Изпъл­нител­ното бюро на БСП. Зам.-председатели освен досегаш­ния Стефан Данаилов стават и Кирил Доб­рев, Деница Златева и Владимир Мос­ков, а сек­ретар на ИБ ще е Вяра Йор­данова. Кор­нелия Нинова, която внесе пред­ложенията за промените, цитирана от прес­цен­търа на БСП, посочи прин­ципите за избора си: баланс между промяна и прием­с­т­веност; гаран­тирана връзка между поколенията; пред­с­тавител­с­тво на големите пар­тийни организации; съчетание на пар­тиен опит и професионална екс­пер­т­ност по приоритет­ните за левицата политики — образование наука и кул­тура, здравеопаз­ване, социална политика, европейска политика, сигур­ност и общес­т­вен ред. Друга цел на промените е засил­ване на връз­ката и извеж­дане в приоритет работата с кметове и общин­ски съвет­ници”, съобщи пар­тий­ната лидерка.

Като зам.-председател с ресор „Меж­дународна дей­ност” се връща и Деница Златева, която бе вицеп­ремиер по БГ-председателството в кабинета „Гер­джиков”. От ръковод­с­т­вото излизат Алек­сан­дър Симов, Весела Лечева, Иван Чен­чев, Стоян Мир­чев, Красимир Янков, които са народни пред­с­тавители. В ИБ остават депутатите Ст. Данаилов, Вал. Жаб­лянов, Др. Стой­нев и Кр. Зар­ков. Очаква се К. Доб­рев, който поема ресор „Пар­тийна дей­ност” да остане в пар­тий­ното ръковод­с­тво и да напусне 44-тото НС, за което е заявил готов­ност.

Атанаска Тенева е преподавател, има док­торат по философия в Русия, избирана е за народен пред­с­тавител и зам.-министър на образованието. Ап. Димит­ров е от Варна, по образование е „инженер-корабоводител”, бивш шеф на Общин­с­кия съвет на мор­с­ката столица, депутат в 40-тото НС, член на Комисията по досиетата от 20072012 г. Вл. Мос­ков е кмет пети ман­дат на Община Гоце Дел­чев, изб­ран на пос­лед­ните мес­тни избори с над 65% още на първи тур. Завър­шил е педагогика в ЮЗУ в Благоев­г­рад.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...