Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Търговия с националната чест: Армията иска 2500 лева за почетна рота в памет на ген. Вазов

Търговия с националната чест: Армията иска 2500 лева за почетна рота в памет на ген. Вазов

Търговия с националната чест: Армията иска 2500 лева за почетна рота в памет на ген. Вазов

2500 лева е поис­кала Бъл­гар­с­ката армия, за да изп­рати почетна рота пред памет­ника на един от най-големите ѝ пъл­ководци ген. Владимир Вазов, чието име е записано в една от най-блестящите страници на бъл­гар­с­ката военна история — побед­ната битка при Дой­ран. Това съобщи сай­тът „Епицен­тър”. Това нито е шега, нито е измис­лица. А тъж­ната истина за днеш­ното ни съв­ремие, в което дори и Бъл­гар­с­ката армия се е превър­нала в тър­гов­ско дружес­тво. Приживе победената от ген. Владимир Вазов анг­лийска армия през Пър­вата световна война отдава почит на прос­лавения бъл­гар­ски генерал, който я е победил. През 1936 година на парада в Лон­дон ген. Хамил­тън наре­джа: “За почест, мирно!“, а лорд Милн се провиква: “Свалете знамената! Минава ген. Вазов — победителят от Дой­ран!“

Но за раз­лика от онези времена днеш­ните бъл­гар­ски власти не можаха да отдадат почит на соб­с­т­вения герой.

На 12,13 и 14 май общес­т­веността в Сопот отбеляза с раз­лични събития 100 години от Дой­ран­с­ката епопея. Кул­минацията на тър­жес­т­вата бе на 14 май, когато пред памет­ника на  дос­той­ния бъл­гар­ски пъл­ководец ген. Владимир Вазов всички свеж­дат глава в знак на почит към великото му дело, прос­лавило бъл­гар­с­ката военна мощ далеч извън пределите на Родината.

Десетина дни преди това кметът на града Деян Дой­нов се обър­нал към ръковод­с­т­вото на 61-ва Стрям­ска бригада в Кар­лово с молба да бъде изп­ратена почетна рота пред памет­ника на военоначал­ника. Не пос­лед­вал отговор. Тогава кметът започ­нал да звъни в Минис­тер­с­тво на отб­раната и ген­щаба, откъдето след три дни, в навечерието на събитието, му отговорили, че понеже тър­жес­т­вото е в неделя, който не е работен ден за армията, затова общината трябва да зап­лати 2500 лева за почет­ната рота!

Кметът потър­сил помощта на вър­хов­ния глав­нокоман­д­ващ президента ген. Румен Радев, който вед­нага се раз­поредил да бъде спряно безоб­раз­ното решение и от Кар­лов­с­ката бригада изп­ратили незабавно и без­въз­мез­дно вой­ници, които да зас­танат на почит пред памет­ника на ген. Вазов. 

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...