Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП сезира Брюксел за бухенвалдските „майтапи” на вицепремиера Симеонов

БСП сезира Брюксел за бухенвалдските „майтапи” на вицепремиера Симеонов

БСП сезира Брюксел за бухенвалдските „майтапи” на вицепремиера Симеонов

Заместник-министърът, сниман да отдава нацистки поздрав подаде оставка след натиск от левицата

Скан­дал­ният зам.-министър на регионал­ното раз­витие Павел Тенев от квотата на Обединени пат­риоти подаде оставка вчера. Преди дни той бе уличен, че се е снимал в музей с восъчни фигури на нацис­тки офицери, отдавайки извес­т­ния фашис­тки поз­д­рав с вдиг­ната нагоре ръка.

Скан­дално е без­дейс­т­вието на премиера Бойко Борисов, който се прави, че няма проб­лем. Това се посочва в позиция на БСП, съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. БСП недуомява защо вече трети ден — заместник-министърът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Павел Тенев продъл­жава да стои на своето място, вместо да бъде незабавно увол­нен. Считаме, че човек, който е имал цинизма и наг­лостта да се снима как прави хит­лерис­тки поз­д­рав, няма място в управ­лението на Бъл­гария. Припом­няме, че това е втора номинация на пат­риотите, която бива уличена в прис­т­рас­тия към нацизма. През 2015 година те пред­ложиха Иво Антонов за заместник-министър на отб­раната, но тогава бързо го оттег­лиха, когато на бял свят излязоха снимки, на които Антонов се е увековечил с поз­д­рав към Хит­лер. 

Скан­далът продължи и с реак­цията на вицеп­ремиера Валери Симеонов. Вместо да оттегли своя кадър, той го защити с абсур­д­ното и цинично твър­дение, че и той, като млад, може да си е правил май­тап­чийски снимки в Бухен­валд. Паметта на жер­т­вите на кафявата чума не може да бъде обект на никаква шега. Всеки, който си поз­волява да прек­рачва тази морална граница, няма място, нито за минута, в управ­лението.

На Бъл­гария ѝ пред­с­тои пред­седател­с­тво на Европейс­кия съюз. Но ще бъде ли дос­тоен пред­седател нашата страна, когато в този кабинет има вицеп­ремиер, който си е правил май­тап­чийски снимки в Бухен­валд и заместник-министър, увековечен как вдига ръка за хит­лерис­тки поз­д­рав? Как този човек ще пос­реща европейс­ките си колеги по време на това пред­седател­с­тво? С такива май­тапи ли смята да ги забав­лява? Европейс­кият съюз въз­никна върху пепелищата, които остави кафявата чума след себе си. И е сим­вол на отрицанието на нацизма във всеки негов аспект. 

БСП ще нап­рави всичко необ­ходимо, за да инфор­мира своите европейски пар­т­ньори — какви хора стоят в правител­с­т­вото и как върху тях се опъва политически чадър. 

В обща позиция на Делегацията на европейс­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент се казва след­ното: „Оценяваме поведението на бъл­гар­с­кия вицеп­ремиер Валери Симеонов като недопус­тимо и излагащо страната ни. Очак­ваме с интерес позицията на Ман­ф­ред Вебер и колегите от ЕНП, които остро критикуваха под­к­репата за правител­с­т­вото от националис­тите в предишни периоди. Надяваме се, че те ще имат пос­ледователна, адек­ватна и проев­ропейска позиция.“ Остро въз­мущение към дейс­т­вията на Валери Симеонов изрази и пред­седателят на ПЕС и бивш пред­седател на БСП Сер­гей Станишев

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...