Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ВАС отмени здравната карта на Москов

ВАС отмени здравната карта на Москов

Вър­хов­ният админис­т­ративен съд (ВАС) отмени Национал­ната здравна карта, реализирана по идея на бив­шия здравен минис­тър д-р Петър Мос­ков. Докумен­тът тряб­ваше да определи нуж­дата от лечебни заведения в отдел­ните райони на страната и на базата на резул­татите от него здрав­ната каса да редуцира договорите си с бол­ниците, предаде „Дарик”.

От Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването посоч­ват, че кар­тата е отменена, защото не е била обнарод­вана в “Дър­жавен вес­т­ник“ и допъл­ват, че отмяната й премахва и най-съществените пречки за раз­витието на бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване.

Национал­ната здравна карта бе атакувана в съда от Цен­търа за защита на правата в здравеопаз­ването и от Сдружението на час­т­ните бол­ници в Бъл­гария.

Правител­с­т­вото прие Национал­ната здравна карта през март 2016 г.

В документа беше посочено, че за гаран­тиране на дос­тъпа на населението до медицин­ски услуги в пър­вична медицин­ска помощ са необ­ходими най-малко 4886 общоп­рак­тикуващи лекари, което над­вишава нас­тоящия им брой. При анализа и планирането е изпол­з­ван еврос­тан­дар­тът — 1 личен лекар на 1500 души население, което определя недос­тиг от над 470 лични лекари.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...