Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Президентът: Властта да си спомни какво е върховенство на закона

Президен­тът: Властта да си спомни какво е вър­ховен­с­тво на закона

Акция „Пречуп­ване“ не може да има успех, ако правител­с­т­вото не пречупи соб­с­т­вените си виж­дания за това, що е то правова дър­жава и вър­ховен­с­тво на закона. Това заяви край Плов­див президен­тът …

Почина о. з. полк. Иван Рачев

С прис­кър­бие ви уведомяваме, че на 18 юли 2018 ни напусна полк. о. з. Иван Тотев Рачев,

дъл­гогодишен пред­седател на Движението на ветераните в БСП в район “Изг­рев“, гр. София.

Пок­лонението ще …

30 са работещите почивни бази за деца у нас

30 са работещите почивни бази за деца у нас

Обезпечено е медицинско обслужване и водно-спасителната дейност, обясни шефът на „Ученически отдих и спорт”

Дружес­т­вото „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, чийто прин­ципал е Минис­тер­с­т­вото на обр…

БСП остава на твърда позиция против Истанбулската конвенция

БСП остава на твърда позиция против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция

Няма да приемем натиск отвън, категоричен е Стоян Мирчев от левицата

БСП има твърда позиция против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция“. Това заяви пред БНР народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бълга…

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, който комен­тира проб­лемите в коалицията Обединени п…

Обаче

 

България

Икономика

Култура

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още...

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още...

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още...

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още...

Loading...