Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Светло бъдеще: Обещават по 1600 лева учителски заплати, но чак през 2021 г.

Светло бъдеще: Обещават по 1600 лева учителски заплати, но чак през 2021 г.

Светло бъдеще: Обещават по 1600 лева учителски заплати, но чак през 2021 г.

Анон­сирахме още през май пър­вите стъпки за увеличение на учител­с­ките зап­лати, а сега реализирахме увеличението — този ангажимент е сред приоритетите на правител­с­т­вото, зави пред Би Ти Ви минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев.

Минис­търът обясни, че към момента най-ниската учител­ска зап­лата е 760 лв., а най-ниската дирек­тор­ска — 960 лв.

На въп­роса намира ли тези зап­лати за дос­татъчни, образовател­ният минис­тър припомни основен пос­тулат в икономиката, че сред­с­т­вата винаги са недос­татъчни.

Той смята, че учителите зас­лужават повече, и обясни, че до края на ман­дата е планирано да се пос­тигне двойно увеличение спрямо сегаш­ното.

Към края на ман­дата учителите да получават по 1860 лв. бруто, е планът на правител­с­т­вото. Това прави около 1600 лв. чисто, посочи минис­тър Въл­чев.

Минис­търът обясни, че са осигурени по 330 млн. лева годишно за изпъл­нение на този проект, т. е. 1 млрд. и 400 хил. лева за четирите години.

Втората стъпка на увеличението на доходите ще е още след­ващата година, уверява минис­търът.

Механиз­мът трябва да бъде изработен така, че да се дават повече пари на педагозите, които се занимават с деца със специални нужди, или такива, които не владеят бъл­гар­ски.

1820% от децата, нав­лизащи в образовател­ната сис­тема, не владеят бъл­гар­ски език. Най-доброто решение на този проб­лем е да съз­даваме по-мотивирани учители.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...