Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 17 пострадаха при катастрофа с автобус, вероятната причина – преуморен от работа водач

17 пострадаха при катастрофа с автобус, вероятната причина – преуморен от работа водач

Автобус се обърна в нощта срещу втор­ник на магис­т­рала „Тракия” край Кар­нобат. Шофьорът Вален­тин Иванов остава в след­с­т­вения арест в Ямбол. Очаква се да му бъде пов­диг­нато обвинение. При инцидента пос­т­радаха 17 души, като трима от тях прекараха нощта в бол­ница. По пос­ледна инфор­мация двамата, които бяха нас­танени в бол­ницата в Ямбол, са напус­нали лечеб­ното заведение, за да потър­сят помощ другаде. Две са основ­ните вер­сии за катас­т­рофата. Едната е, че автомобил е пресякъл пътя на автобуса, а другата — шофьорът е зас­пал зад волана. Според полицията най-вероятно умора на водача и загуб­ване на кон­т­рол над управ­лението над автобуса е причина за катас­т­рофата, комен­тира глав­ният сек­ретар на МВР Младен Маринов. „Фир­мите да вземат мерки и да осигурят почивка. Не може да се чака само на щас­т­лива случай­ност”, допълни той. Задъл­жение на всяка фирма е да кон­т­ролира почив­ките на шофьорите и в момента това се проверява. Вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев отчете 5530 катас­т­рофи от началото на годината, ранените са близо 7000 души. 11413 превозни сред­с­тва вече са със свалени номера заради нарушения. А от днес МВР започва акция “Зима“, съобщи БТА. От тран­с­пор­т­ното минис­тер­с­тво започ­ват проверка за режима на работа и почивка на шофьорите, след като стана ясно, че водачът на автобуса е взел два тежки курса в рам­ките на един ден.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...