Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Петима нови генерали за Гергьовден обеща военният министър

Петима нови генерали за Гергьовден обеща военният министър

Петима нови генерали за Гергьовден обеща военният министър

Разполагаме с милиард и половина лева за проектите за модернизация на военната ни техника, уточни Каракачанов

Двама генерали да бъдат повишени в звание и да бъдат произ­ведени петима нови генерали, се пред­вижда за пред­с­тоящия 6 май — Деня на храб­ростта и на Бъл­гар­с­ката армия. Да дадем въз­мож­ност на по-младия кадър да получат и званието, и пос­товете, които им се полагат, обясни пред БНТ воен­ният минис­тър Красимир Каракачанов. Шест са офер­тите за закупуване на нов тип изт­ребител. Въп­росът е да има въз­мож­ности за избор, заяви минис­търът по отношение модер­низацията на Воен­новъз­душ­ните ни сили. Той уточни, че Бъл­гария раз­полага с 1,5 млрд. лв. за проек­тите за модер­низация на воен­ната ни тех­ника. В рам­ките на тези пари трябва да е и пър­вата дос­тавка. По време на миналия кон­курс за добиване на нов беше нап­равено искане Пор­тугалия и САЩ за осем Ф-16, а сега и за нови изт­ребители. Каракачанов обясни, че ще има запит­ване и до „Боинг”, които произ­веж­дат новите Ф-18, как­вито няма на Бал­каните. След полета на президента Румен Радев във Фран­ция се обмисля да поканим за учас­тие в кон­курса и „Рафал” и кон­сор­циума „Юрофай­тер” стария от Италия, новия от Гер­мания. Предиш­ното ръковод­с­тво не е допус­нало Израел, която има модер­низирани Ф-16 с гаран­ция 30 г., заяви още воен­ният минис­тър. Той бе категоричен, че трябва да продъл­жим да се грижим за налич­ната си авиация и да се под­държа год­ността на изт­ребителите ни МиГ-29 до 2030 г.

Въп­росът за под­дръж­ката на военно тран­с­пор­т­ните самолети Спар­тан е решен след дълги раз­говори, стана ясно от думите на Каракачанов. Удъл­жаването на ресурса на РСК МиГ е за 4 г. Ремон­тът ще се прави в Бъл­гария, резер­в­ните части ще се купуват от консорциума-производител РСК МиГ, гаран­тира Каракачанов. Полша има 36 изт­ребителя МиГ, има и бом­бар­дировач Су-22 и си купува резер­в­ните части от Русия. Защо Полша да може, а ние — не, запита реторично Каракачанов. Той се надява в след­ващите 7 г. да летят 15 от налич­ните ни изт­ребители МиГ. Имаме амбицията да ремон­тираме и налич­ните щур­мови самолети Су-25. От тази модификация летят четири, но има още два пъти по тол­кова, обясни още Каракачанов. Относно идеята да бъдат закупени нови бронирани машини за сухопътни войски, ще бъдат изп­ратени пред­ложения за оферти към няколко фирми — две американ­ски, нем­ска, френ­ска, както и до кон­сор­циум между гер­ман­ска, фин­лан­д­ска и американ­ска фирма. Кол­кото повече учас­т­ници има, тол­кова по-големи са въз­мож­нос­тите за избор, каза Каракачанов. Условието е бронираната машина да бъде сглобявана в Бъл­гария с учас­тие на наши фирми и под­дръж­ката на машините д става в Бъл­гария. Имаме въз­мож­ности във воен­ните заводи на ТЕРЕМ, каза Каракачанов. Модер­низацията на воен­номор­с­ките ни сили изос­тава, стана ясно от думите на Каракачанов. За 28 г. във флота пос­тъпиха 3 стари бел­гийски фрегати, които си зас­лужава да бъдат ремон­тирани и модер­низирани. Проек­тът за корабите се модер­низира на база на опита. Ще бъде внесен малко по-късно в края на месец май, уточни воен­ният минис­тър.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...