Правителствен доклад: Киберсигурността ни е под всякаква критика

Правителствен доклад: Киберсигурността ни е под всякаква критика

Увеличава се честотата, обхватът и разнообразието на кибепрестъпленията у нас, предупреждава документа

Има сериозни проблеми в кибер защитата на държавните ведомства, предупреждава Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., приет преди седмица от правителството. В документа дословно се казва, че техническите, технологичните и кадровите дефицити в държавните институции и дружествата от значение за националната сигурност са с траен характер, а предприеманите мерки за отстраняването им продължават да са недостатъчни за противодействие на съвременните предизвикателства, бие тревога Епицентър.бг. Според текстовете защитата на ресурсите в киберпространството остава важен приоритет в рамките на ЕС и НАТО заради нарастващите способности на чужди държави и недържавни структури, в т.ч. и терористични организации, за извършване на злонамерени посегателства. Документът предупреждава и че се наблюдава нарастване и усложняване на кибератаките в световен план. А като основни цели са посочени “правителствени мрежи и стратегически обекти в енергийния, транспортния, отбранителния и финансовия сектор“. През миналата година пример за реализация на рисковете в информационната сфера беше сривът на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, припомнят правителствените експерти. В резултат е блокиран достъпът до важни за обществените отношения и стопански оборот системи, което създаде значително социално напрежение. За отстраняването на проблемите и за възстановяване на системата в кратки срокове е ангажиран съществен държавен ресурс, пише още в Доклада за състоянието на националната сигурност. Според документа се увеличава честотата, обхватът и разнообразието на кибепрестъпленията в България. Злоупотребата с информация, придобита по дигитален път, нарушаването на нормалното функциониране на критични комуникационни и информационни системи, кражбата и повреждането на данни, фалшивите новини, са явления с нарастващ деструктивен потенциал. Използването на социалния инженеринг и сравнително ниското ниво на информираност както на бизнеса, така и на гражданите, допълнително повишава нивото на манталитет на жертви на българите. Същевременно добре развитата информационна и комуникационна инфраструктура на Република България я прави привлекателна за експлоатиране от мултинационални организирани киберпрестъпни групи, са още от изводите в доклада.