Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) „Булатом”: Строителството на АЕЦ “Белене“ е без алтернатива

„Булатом”: Строителството на АЕЦ “Белене“ е без алтернатива

„Булатом”: Строителството на АЕЦ “Белене“ е без алтернатива

Централата ще е от ключово значение на фона на очакваното затваряне на ТЕЦ-овете, смятат в организацията

Строител­с­т­вото на АЕЦ “Белене“ е без алтер­натива според екс­пер­тите на „Булатом”. В отворено писмо, изп­ратено до медиите, от организацията посоч­ват няколко основни причини, поради които втора ядрена цен­т­рала ни е необ­ходима. От „Булатом” напом­нят студените дни през тази зима, когато енер­гий­ната сис­тема се е справила с ограничаване на износа и вноса на около 300400 мГвт от тър­говци на елек­т­роенер­гия, които са гаран­тирали вър­ховото натовар­ване. Цен­т­ралата ще бъде от ключово значение и с приемането на новите правила за опаз­ването на окол­ната среда, засягащи работата на ТЕЦ-овете у нас. От „Булатом” посоч­ват още, че Бъл­гария има нужда от нови енер­гийни мощ­ности и това е доказано и в док­лада на Светов­ната банка, изгот­вен за пъл­ната либерализация на елек­т­роенер­гий­ния пазар у нас. Финан­совото със­тояние на Национал­ната елек­т­рическа ком­пания (НЕК) и Бъл­гар­с­кия енер­гиен хол­динг (БЕХ) е трагично — общият дълг на двете ком­пании над­х­върля 6 млрд. лева, приз­нават от организацията. Това е важно на фона на раз­решението на Еврокомисията Унгария да изг­ради цен­т­рала с изцяло руско финан­сиране. Имаме предим­с­тво пред Унгария по отношение на строител­с­тво на нова ядрена мощ­ност — има готов проект и оборуд­ване, смятат в организацията.

България

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...