Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) АФП: България си остава най-бедната в ЕС

АФП: България си остава най-бедната в ЕС

АФП: България си остава най-бедната в ЕС

За Борисов и Горанов обаче страната е готова за еврозоната

Бъл­гария, която пое пред­седател­с­т­вото на Европейс­кия съюз, се надява през пър­вите шест месеца на 2018 г. да започне процедурата, която ще й поз­воли да се присъедини към еврозоната. Това съоб­щиха от правител­с­т­вото в София. “По всяка вероят­ност ние ще подадем молба през пър­вите шест месеца пред ЕЦБ“, заяви Владис­лав Горанов. “В момента водим интен­зивни преговори с ЕЦБ. Първо трябва да получим отговор от тях, че е готова“, уточни Горанов. Бъл­гария, която е член от 2007 г., трябва на първо време да се интег­рира в сис­темата ЕРМ-2 преди приемането на общата валута. Бъл­гария, която е най-бедната страна в ЕС, от 20 години води строга фис­кална политика, има валутен борд, където левът първо беше фик­сиран към гер­ман­с­ката марка, а след това към еврото. Тази сис­тема й поз­волява да под­държа стабилни мак­роикономически показатели и пуб­личен дълг от 26,8% от БВП, който е сред най-ниските в ЕС. “Бъл­гария има стабилна валута, рас­теж от 4% и много ниска без­работица. Ние сме готови да влезем в чакал­нята за еврото“, каза премиерът Бойко Борисов. По време на посещението си в Париж през юни 2017 г. Борисов обеща пред президента Еманюел Мак­рон да положи усилия и Бъл­гария да се доб­лижи и интег­рира в еврозоната, когато всички критерии бъдат изпъл­нени. Според Горанов Бъл­гария отговаря фор­мално на критериите и не пред­с­тав­лява никаква опас­ност за еврозоната. Дори ней­ното член­с­тво ще намали рис­ковете за Европа. “Член­с­т­вото в еврозоната ще поз­воли на Бъл­гария да се изравни с Европа и ще намали миг­рацион­ния натиск към Западна Европа“, каза Горанов. Въп­реки нулевия бюджетен дефицит и инф­лацията от 1,3% Бъл­гария остава с най-ниския стан­дарт на живот сред 28-те страни-членки на Евросъюза. В същото време тя трудно се справя с ендемич­ната коруп­ция на всички нива, под­чер­тава Франс прес. Бъл­гария и Румъния остават под наб­людение на Брюк­сел заради недос­татъч­ния нап­редък в областта на правосъдието и бор­бата с коруп­цията.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...