Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Безобразно саниране в София

Безобразно саниране в София

Безобразно саниране в София

Безоб­разно саниране се извър­шва в София, сиг­нализира за Frognews.bg инженер Димитър Куманов, който е един от потър­пев­шите соб­с­т­веници на жилища. В кон­к­рет­ния случай става въп­рос за блок в квар­тал „Стрел­бище“ в близост до Южния парк. „От почти четири месеца блокът се санира, като до момента нищо не е свър­шено като хората. През пос­лед­ните сед­мици обаче дейс­т­вията на строителите станаха брутални и нагли“, обясни Куманов. За пример той даде топ­лоизолацията, която се слага на сградата. Куманов се свър­зал с произ­водителя на материалите за нея, където са му посочили, че за да може да се пос­тави ефек­тивно, тем­пературата на въз­духа трябва да е над 5 градуса, за поне 24 часа. „Изолацията се пос­тавяше през целия месец декем­ври, когато дори и днев­ните тем­ператури да над­минаваха 5 градуса по Цел­зий, то през нощта тем­пературите твърди бяха под нулата. След като условието на произ­водителя не е изпъл­нено, можем да очак­ваме, че след 12 години мазил­ката може да се измие“, обясни Куманов. Според специалиста се извър­шва и друго грубо нарушение, свър­зано с пос­тавянето на газобетон около бал­коните на сградата. По думите му за зак­реп­ване на кон­с­т­рук­цията се изпол­з­ват сега същес­т­вуващите железни парапети, които са в лошо състояние,за което той лично 10 пъти е подавал сиг­нал до строителя.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...