Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) България взема 2 пъти по-малко европейски средства от Румъния

България взема 2 пъти по-малко европейски средства от Румъния

България взема 2 пъти по-малко европейски средства от Румъния

Бъл­гария се нарежда на 8-о място сред страните-членки, получаващи суб­сидии от ЕС. През 2016 г. в страната са влезли 1,95 млрд. евро от европейс­кия бюджет. Оказва се, че страната ни взима 2 пъти по-малко сред­с­тва от Румъния, като в Север­ната ни съседка са пос­тъпили 6 млрд. евро през посочения период и тя се нарежда на второ място сред страните, които получават суб­сидии. Третото място пък е за Гър­ция, където са пос­тъпили 4,34 млрд. евро. Най-голям бюджет е отишъл за Полша – 7,12 млрд. евро, съоб­щава Euronews. Обрат­ното, сред страните, които внасят най-много пари в европейс­ката хазна са Гер­мания, Фран­ция и Великоб­ритания. През 2016 г. Гер­мания е доп­ринесла с 12,9 млрд. евро. На второ място се нарежда Фран­ция с 8,17 млрд. След Брек­зит се очаква бюджета да намалее с 5,6 млрд. евро, кол­кото е била внос­ката на Обединеното кралство.Разпределение на сред­с­т­вата от ЕС Европейс­кият съюз вече се под­готвя за преговори, които ще определят след­ващия дъл­гос­рочен бюджет на блока след 2020 г. ЕК стар­тира серия от общес­т­вени кон­сул­тации по приоритетите на ЕС, преди обсъж­дането да започне официално през май. Комисарят по бюджета Гюн­тер Йотин­гер предуп­реди, че всички прог­рами ще трябва да изпитат определени сък­ращения, включително ПРСР. След Брек­зит ще се отвори дупка между 12 и 15 млрд. евро годишно, която ще трябва да се запълни. Очак­ват се сък­ращения, включително и при земедел­с­ките суб­сидии, които въз­лизат на около 58 милиарда евро годишно (около 40% от бюджета на ЕС). Заедно с финан­сирането на кохезион­ния фонд за по-бедните дър­жави, раз­ход­ните сред­с­тва въз­лизат на около 70%.Париж вече призова Брюк­сел да извърши „дъл­боки“ реформи на най-старите политики на блока, включително в областта на сел­с­кото стопан­с­тво. Общата сел­с­кос­топан­ска политика отдавна търпи критики, че е неефек­тивна и скъпа, като раз­п­ределя голяма част от сред­с­т­вата си дирек­тно на соб­с­т­вениците на земедел­ска земя.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...