Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) «Дер Щандарт»:Гинка Върбакова само прикрива сделката на олигарсите в България

«Дер Щандарт»:Гинка Върбакова само прикрива сделката на олигарсите в България

Олигар­сите в Бъл­гария, която сега за пръв път държи ротацион­ното пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз, дър­жат юздите и задават тона в страната. Това се казва в пуб­ликация на авс­т­рийс­кия в. “Дер Щан­дард“ по повод сдел­ката за бъл­гар­с­ките активи на чеш­кото дружес­тво ЧЕЗ. В материала си Мар­кус Бер­нат, корес­пон­дент на изданието за Тур­ция, Гър­ция и Бъл­гария, срав­нява Бъл­гария с “теат­рална сцена“, “винаги силна“ в това, и определя “Гинка от Пазар­джик“ като “новата пиеса“, която смайва пуб­ликата. Авс­т­рийски инвес­титор, примирил се с “могъщите в политиката и икономиката“ на бал­кан­с­ката дър­жава, отбелязва иронично: “Човек си мисли, че е свър­шило, и после отново се случва нещо. Нищо не сте раз­б­рали.“ Досега Пазар­джик беше по-известен с доматите и чуш­ките си, но соб­с­т­веникът на “Инер­ком Бъл­гария“ Гинка Вър­бакова също се прояви в кар­тин­ката, изг­лежда “от нищото“ със семей­ната си фирма, която купува ЧЕЗ. “Никой не вярва, че това е цялата история,“ отбелязва Бер­нат и я добавя, че за нея се говори като за под­с­тавено лице, което трябва да осъщес­тви “сделка за олигар­сите в Бъл­гария“. По думите му обаче такива истории се раз­виват година след година в Бъл­гария. “Оттег­лянето на ЧЕЗ, която зах­ранва с елек­т­ричес­тво Северозападна Бъл­гария, включително столицата София, но и най-бедната част на страната около Видин и Мон­тана, е само още един притес­нителен знак.“ Даден е и пример с друго елек­т­рораз­п­ределително дружес­тво — EVN, и с арбит­раж­ните дела на тези пред­п­риятия във Вашин­г­тон, които твър­дят, че правител­с­т­вото и влас­тите се намес­ват в работата им. Цената на елек­т­роенер­гията е политическа тема в страна, където мнозин­с­т­вото от хората са станали по-бедни от член­с­т­вото в ЕС насетне — 23 на сто от бъл­гарите според пос­лед­ното проуч­ване за 2016 г. живеят под линията на бед­ността, а през 2008 г. са били 21%. “От икономичес­кия рас­теж голяма част от бъл­гарите не получават нищо,“ а “по-голямата част от над 2 млн. пен­сионери в страната преживяват само благодарение на зелен­чуковите си градини и с помощта на децата си“, продъл­жава Мар­кус Бер­нат. Като обяс­нение той вижда “коруп­цията, олигар­хич­ната икономика и — от политическа гледна точка — поликата на икономии на управ­ляващия от 2009 г. с прекъс­вания кон­сер­вативен премиер Бойко Борисов… някогаш­ния телох­ранител на дър­жав­ния и пар­тиен лидер Тодор Жив­ков в социалис­тически времена“. Авторът отбелязва, че Борисов се е оказал трайна фигура в бъл­гар­с­ката политика.

България

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...