Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Френският фотограф Феликс Надар показва 40 портрета

Френският фотограф Феликс Надар показва 40 портрета

В Национал­ната галерия — “Двореца“ най-добрите пор­т­рети на Феликс Надар ще види бъл­гар­с­ката пуб­лика. Между тях са тези на Сара Бер­нар, Алек­сан­дър Дюма, Клод Дебюси, Шарл Бод­лер, Жорж Санд, Жак Офен­бах, Емил Зола, Жул Верн и още десетки големи имена от края на 19-и началото на 20-и век.

Надар е жур­налист и основател на сед­мич­ници, обречени на кратко същес­т­вуване. Като фей­летонист, пише доста романи, в които понякога прозира автобиог­рафич­ният им харак­тер. Като карикатурст или автор на гравюри, талан­тът му няма равен. Като пилот на аерос­тат (тази му дей­ност изпълва голяма част от живота му), той се втурва в голямото прик­лючение на прос­т­ран­с­т­вото. Във фотог­рафията, моделът се налага като по-важен. А дори във зората на това ново изкус­тво, Надар…

Прочети още…

Майстори от страната показват занаяти в Пловдив

Майстори от страната показват занаяти в Пловдив

В пос­лед­ната сед­мица на юни, майс­тори от цялата страна ще демон­с­т­рират своите занаяти в Етног­раф­с­кия музей в Плов­див, съобщи дирек­торът на музея Ангел Янков. Сед­мицата на занаятите се организира за 11-ти път и ще премине под мотото “Прием­с­т­веност“, най-важно за един майс­тор е да предаде занаята.

Учас­тие са заявили творци от раз­лични области на занаят­чийс­т­вото — ножари, оръжей­ници, мед­никари, бижутери, майс­тори на музикални инс­т­рументи, тъкачки, дър­вос­т­ругари, дър­ворез­бари, плъсти, кукли…

Прочети още…

Калуди Калудов - 40 години на сцената

В Стара Загора:Опера в цирка за първи път в България

Със спек­такъла на операта “Палячи“ днес от 19.00 ч. под купола на Академичен цирк „Бал­кан­ски“ в Стара Загора, ще почетенм големият бъл­гар­ски тенор Калуди Калудов.

40 години по най-престижните световни оперни сцени, години на активна артис­тична и педагогическа дей­ност, овен­чани с триум­фален въз­ход, с щедри аплодис­менти и не на пос­ледно място — с успехите на неговите пос­ледователи и ученици.

На 14 юли от 11.00 ч. в зала „Правец“ на…

Прочети още…

Започна седмица на китайската култура “Магията на поднебесното царство“

Започна седмица на китайската култура “Магията на поднебесното царство“

Сед­мица на китайс­ката кул­тура “Магията на под­небес­ното цар­с­тво“ стар­тира във Велико Тър­ново. Отк­риването бе в Художес­т­вената галерия “Борис Денев“ с демон­с­т­рация на китайски танци, изложба и прожек­ция на филма “Сюен­д­зан“.

Китаис­тите Анелия Калинова и Калин Калинов раз­казаха за паралелите между древ­ните кул­тури на Китай и Бъл­гария.

През цялата сед­мица са пред­видени прожек­ции на съв­ременни китайски филми, като на 27 юни доц. Анд­роника Мар­тонова ще пред­с­тави изс­лед­ването си “Опит за кратка…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...