Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Шести международен фестивал “Велики учители“ започва в Кюстендил

Шести международен фестивал “Велики учители“ започва в Кюстендил

Шести международен фестивал “Велики учители“ започва в Кюстендил

От 10 до 20 август в Кюс­тен­дил стар­тира Шес­тият меж­дународен фес­тивал “Велики учители“ и Чет­вър­тият меж­дународен клавирен кон­курс “Вик­тор Мер­жанов“.

Организатори са Община Кюс­тен­дил, читалище “Брат­с­тво“, читалище “Пробуда“ и Музикално общес­тво “Алек­сан­дър Скрябин“ в Бъл­гария.

В дните на фес­тивала ще има майс­тор­ски класове, кон­церти, тематични изложби и твор­чески срещи. Ще се рад­ваме на клавирни вечери, пос­ветени на големия бъл­гар­ски ком­позитор Марин Големинов, кон­церти в памет на народ­ните артисти на Русия — проф. Вик­тор Мер­жанов и проф. Валери Халилов, изложби пос­ветени на Сер­гей Прокофиев, Едуардо дел Пуейо.

Ще бъде пред­с­тавен албумът “Атанас Кур­тев — арис­ток­рат на клавир­ните прос­т­ран­с­тва“ и ще бъде връчена ежегод­ната наг­рада за цялос­тно твор­чес­тво “Велики учители“ 2017.

В журито на музикал­ния форум са поканени да учас­т­ват едни от най-известните имена в клавир­ното изкус­тво — Мамико Суда /Япония/, Денис Громов /Русия/, Татяна Сафонова /Русия/, Хюи-Kвиао Бао /Китай/ Наталия Деева /Русия/, Боривое Младенович /Сърбия/, Ромео Смил­ков /България/, Георги Чер­кин /България/, проф. Анатоли Кръс­тев /България/, лауреатите на Меж­дународ­ния кон­курс “Вик­тор Мер­жанов“ Свет­лин Хрис­тов, Емануил Иванов.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...