Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Вяра Начева ще танцува в „Лебедово езеро” във Видин

Вяра Начева ще танцува в „Лебедово езеро” във Видин

Вяра Начева ще танцува в „Лебедово езеро” във Видин

140-години от премиерата на „Лебедово езеро“ в Болшой театър в Москва.

Примабалерината на Щат­сопер — Бер­лин, Вяра Начева осъщес­т­вява меч­тата си да играе „Лебедово езеро“ в род­ния си Видин. Това се случва на пър­вия летен фес­тивал „Крепост на вековете – Баба Вида“. Пред­с­тав­ленията са на 11 и 12 август от 21.00 на площад „Бдинци“ пред Стам­бол капия. Те са пос­ветени на 140-годишнината от премиерата на „Лебедово езеро“ в Бол­шой театър в Мос­ква.

Вяра Начева е била и в трупите в Дой­чеопер и град Есен. Дни преди да изиг­рае глав­ната роля в прочутия балет на Чай­ков­ски, балерината изразява въз­хищението си от идеята на акад. Пламен Кар­талов за фес­тивала и своята благодар­ност, че той и художес­т­веният ръководител на балета на Софийс­ката опера — Сара-Нора Кръс­тева, са включили в прог­рамата заг­лавието. „Започ­нах да се уча на пър­вите балетни стъпки под ръковод­с­т­вото на моята учителка Катя Ангелова, в читалище „Цвят“. И, о чудо! Ще изиг­рая ролите на Белия и Чер­ния лебед — Одета-Одилия, на две крачки от моето читалище. Така дет­с­ката ми мечта ще се сбъдне. И съм много, много щас­т­лива!“, казва извес­т­ната балерина.

Моите родители не са свър­зани с балета, но и те като учител­ката ми Катя Ангелова вяр­ваха, че ще стана балерина. На 17 години бях поканена в Есен­с­ката трупа от балет­майс­тора Владимир Малахов. През 1990 спечелих специал­ната наг­рада на журито на Меж­дународ­ния балетен кон­курс във Варна, а през 1996 взех брон­зов медал от същия кон­курс. От 1997 съм примабалерина в Щат­сопер и пър­вата ми цен­т­рална роля е в “Лебедово езеро“. Дунав и Видин също ми дадоха тласъка към “Лебедово езеро“ и аз съм благодарна и на голямата река. Тя носи със себе си много приказки и легенди, много мечти“, казва Вяра Начева.

В ролята на принц Зиг­ф­рид на 11 август ще видим Цецо Иванов, Рот­бард е Емил Йор­данов, Шут е Георги Аспарухов и други водещи балетисти.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...