Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Летящия Бах“ за първи път в България

„Летящия Бах“ за първи път в България

„Летящия Бах“ за първи път в България

Шоуто е обиколило над 30 дър­жави, дос­тига половин милион зрители.

Едно от най-интригуващите музикално-танцови пред­с­тав­ления на тан­цовия със­тава Flying Steps идва у нас с пред­с­тав­лението Red Bull Flying Bach. Огром­ният екип на Flying Steps обикаля кон­тинен­тите с един спек­такъл, пос­рещан и изп­ращан с овации, независимо дали се играе пред аудитория в Азия или в Европа. Шоуто е обиколило над 30 дър­жави, и дос­тига до над половин милион зрители.

Особен акцент на 21 октом­ври в зала 1 на НДК ще бъде и учас­тието на младата балерина Вир­гиниа Томар­кио. Тя е част от големия балет към Рим­с­ката опера, но не страни и от други тан­цови и музикални спек­такли. Отз­вукът е винаги един и същ — заразителна енер­гия и изк­лючителна зрелищ­ност на хореог­рафията.

Red Bull Flying Bach е пър­вото прет­воряване на цикъла прелюдии и фуги за пиано на Йохан Себас­тиан Бах — добре тем­перирано пиано, в мул­тимедийна тан­цова феерия, която среща и слива в едно класическа музика, брейк­денс и множес­тво други форми на съв­ремен­ния танц. Изк­лючителна в случая е сим­биозата между твор­бите на Бах и тан­цьорите на сцената, които дейс­т­ват с увереността на теат­рални актьори и тех­ничес­ката прециз­ност на олим­пийски атлети.

Основни двигатели на този гран­диозен проект са нем­с­кият оперен режисьор Крис­тоф Хагел, светов­ноиз­вес­т­ният хореог­раф Юи Кавагучи и бер­лин­с­ките брейк­денс тан­цьори и четирик­ратни световни шам­пиони„ Flying Steps, ръководени от леген­дар­ния Вар­тан Басил.

.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...