Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Планета Клевета” на Спартак Дерменджиев разкрива паралелната действителност

„Планета Клевета” на Спартак Дерменджиев разкрива паралелната действителност

„Планета Клевета” на Спартак Дерменджиев разкрива паралелната действителност

Изложба ком­пютърна графика на Спар­так Дер­мен­джиев „Планета Клевета” раз­к­рива лъжата и паралел­ната дейс­т­вител­ност. Мяс­тото е зала Зала „Пеша Николова“, от 12 октом­ври в Цен­тър за кул­тура и дебат „Чер­вената къща „Анд­рей Николов”

Излож­бата на Спар­так Дер­мен­джиев „Планета Клевета” показва как „един неверен, но трогателен и прав­доподобен текст неусетно нарас­тва, набъбва и от „без­помощен“ и „безобиден“ се прев­ръща във фак­тор, с който се съоб­разяваме.“ „Планета Клевета” ще бъде изложена до 31 октом­ври.

Идеята е почер­пена от множес­тво тек­с­тове, записки, документи и донесения, притежание на раз­лични дър­жавни инс­титуции, пуб­ликации в раз­лични интер­нет сай­тове и комен­тари под раз­лични статии на официални медии, придобили граж­дан­с­т­веност под раз­лична форма. Тек­с­тове, които съз­дават лавина от „инфор­мация“, в която е невъз­можно да се прозре истината. Тек­с­тове, които съз­дават свят без истина, където сме принудени да се съоб­разяваме с Клеветата.“ „Планета Клевета” ще бъде изложена до 31 октом­ври.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...