Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Галерия АКАДЕМИЯ пред­с­тавя худож­ника Греди Асса, с „Лабирин­тът“, изложба живопис. Отк­рива се на 1528 ноем­ври 18.00 – ул. „Шипка“ 1, София

Защо лабиринт? Задавах си този въп­рос в продъл­жение на няколко години гот­вейки се за тази изложба, която се със­тоеше от колажи, шевици, черги, народни мотиви – всичко свър­зано с бъл­гар­с­ките традиции и обичаи. Пог­лед­нат отгоре „лабирин­тът“ наподобява огледален образ на кос­моса или елбетицата, или шевиците, вдъх­новили тол­кова худож­ници, ком­позитори, поети… Лабирин­тът е фигурата, изоб­разяваща раз­г­ръщането на една мисъл, идея, хрум­ване. „Въз­мож­ността да се загубиш е голяма, тъй като нематериал­ните нас­лаг­вания са само част от дъл­гия преход в тър­сенето на изхода. Тръг­неш ли по един път, попадаш на много раз­к­лонени пътеки. Усилието да се добереш до нещо като лоно на необ­х­ват­ната мис­терия, изтъкана от митове, поверия, легенди, предания, въвежда в пред­дверието на тай­ната на иден­тич­ността – национална, колек­тивна, лична… Трябва да се изгубиш, за да се намериш, може би по-мъдър, по-омиротворен, по-благороден. Раз­нооб­разието на фол­к­лорни прак­тики се изг­ражда наново в нас­тоящето и предава интер­п­ретатив­ния си ключ на бъдещето. В края на пътешес­т­вието е силата и уюта на света, в който живеем”.

Проф. Греди Асса

България

Икономика

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...