Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Българите сме най-мързеливите в ЕС, установява ново британско проучване

Българите сме най-мързеливите в ЕС, установява ново британско проучване

Бъл­гарите са най-мързеливата нация в Европейс­кия съюз. Това показва британ­ско изс­лед­ване, резул­татите от което бяха раз­п­рос­т­ранени от таб­лоида “Дейли Мейл“.

78 процента от въз­рас­т­ните бъл­гари, учас­т­вали в проуч­ването, са обявили, че не извър­ш­ват никакви физически упраж­нения, за да под­дър­жат тялото си в добра форма.

На втора позиция по мър­зел, само на 3 процента зад Бъл­гария, се нарежда Малта, докато хората в Пор­тугалия са на трето място.

В Иберийс­ката страна 64 процента от въз­рас­т­ните не са физически активни.

От британ­с­кото издание отбеляз­ват, че 75 на сто от жителите на Малта приз­нават, че имат фобия от правенето на упраж­нения.

Чел­ните позиции сред най-мързеливите нации в Европейс­кия съюз се допъл­ват от Румъния, Италия, Гър­ция, Кипър и Полша.

Без изненада най-активни физически са хората в 3 страни от Скан­динав­с­кия полуос­т­ров. В Швеция 9 от всеки 10 души посещават поне един път сед­мично фит­нес салон. Жителите на Дания и Фин­лан­дия се нареж­дат непос­ред­с­т­вено след това по физическа актив­ност.

Британ­с­кото изс­лед­ване е обх­ванало 28 000 души от страните, членуващи в Европейс­кия съюз, като във всяка от 28-те дър­жави са били анкетирани по 1000 въз­рас­тни мъже и жени. Те били попитани колко често спор­туват или правят някакви упраж­нения.

Проуч­ването е показало, че мъжете тренират по-често от жените, а раз­ликата по този показател е най-осезаема при най-младите.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...