Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) САЩ разследват загадъчните болести по американски дипломати в Хавана

САЩ разследват загадъчните болести по американски дипломати в Хавана

Някои от пострадалите са принудени да ползват слухови апаратчета

Дър­жав­ният депар­тамент на САЩ съобщи, че през май са били изгонени двама дип­ломати от посол­с­т­вото на Куба във Вашин­г­тон след “инциденти“, в които служители в американ­с­кото посол­с­тво в Хавана получили здравос­ловни проб­леми, предаде Рой­терс. Според неназован източ­ник сред сим­п­томите била и загуба на слуха.

Говорител­ката на депар­тамента Хедър Науърт каза, че не е ясна точ­ната причина за инциден­тите, но пос­т­радалите американци са се вър­нали в САЩ “по медицин­ски причини“ без зап­лаха за живота им.

Анонимен източ­ник във Вашин­г­тон каза, че през пос­лед­ните 6 месеца некол­цина служители в посол­с­т­вото на САЩ в Хавана са били евакуирани в родината им заради проб­леми със слуха. След това някои от тях са се принудили да пол­з­ват слухови апарат­чета.

Вън­ш­ното минис­тер­с­тво в Хавана дек­ларира, че “Куба никога не би поз­волила кубин­с­ката територия да бъде изпол­з­вана за как­вито и да било дейс­т­вия срещу акредитирани дип­ломати или тех­ните семейс­тва“.

Минис­тер­с­т­вото в Хавана съобщи, че е започ­нало свое раз­с­лед­ване, и пот­върди желанието си да сът­руд­ничи с американ­с­ката страна за изяс­няване на случая.

Асошией­тед прес, която също се позовава на източ­ник, пожелал аноним­ност, съобщи, че след месеци на раз­с­лед­ване американ­ски екс­перти установили, че пос­т­радалите дип­ломати са били изложени на въз­дейс­т­вието на модерна апаратура, излъч­ваща звукови вълни извън обх­вата на човеш­кия слух.

Уст­ройс­т­вото е било раз­положено във или извън жилищата на пос­т­радалите. Не станало ясно дали апаратурата е оръжие за умиш­лени атаки или е имала друго пред­наз­начение.

Вашин­г­тон и Хавана въз­с­тановиха дип­ломатичес­ките си отношения през 2015 г., прек­ратени преди повече от половин век, и отвориха посол­с­тва.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...