Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Гутериш си избира журналистка за висок медиен пост в ООН

Гутериш си избира журналистка за висок медиен пост в ООН

Гутериш си избира журналистка за висок медиен пост в ООН

Генерал­ният сек­ретар на ООН Антониу Гутериш наз­начи дъл­гогодиш­ната британ­ска жур­налис­тка Алисън Смейл за помощник-генерален сек­ретар по връз­ките с общес­т­веността, предаде АП.

Смейл дълги години е работила като жур­налист меж­дународ­ник и главен редак­тор, отразявала е големи меж­дународни събития и процеси за новинар­с­ките аген­ции ЮПИ и Асошией­тед прес. Била е корес­пон­дент във Виена, отговаряйки за района на Източна Европа в бур­ните години на перес­т­рой­ката и раз­падането на СССР, на рух­ването на Бер­лин­с­ката стена в Гер­мания и на вой­ните в бивша Югос­лавия. Заемала е отговорни пос­тове в редак­циите на вес­т­ниците “Ню Йорк таймс“ и “Интер­нешънъл хералд трибюн“. Владее пер­фек­тно най-малко 4 езика.

На новия си пост Смейл ще оглавява и Отдела за пуб­лична инфор­мация на ООН, който за текущата финан­сова година раз­полага с бюджет от 200 млн. долара. Обявявайки наз­начаването й, говорителят на генерал­ния сек­ретар на светов­ната организация Стефан Дюжарик отбеляза, че тя има доказани качес­тва на репор­тер, редак­тор и висш ръководител.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...