Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Доброто качество вдигна цената на житото

Доброто качество вдигна цената на житото

Доброто качество вдигна цената на житото

Пшеницата се продава с около 30-40 лева по-скъпо спрямо миналото лято

Въп­реки огром­ните колебания в светов­ните цени на пшеницата, които се наб­людават през пос­лед­ния месец, бъл­гар­с­кият пазар това лято се успокои и тър­говията пот­ръгна, тъй като цените са с около 3040 лева по-високи спрямо същия период на миналата година, съоб­щиха за Синор.БГ зър­ноп­роиз­водители от Северна Бъл­гария. За тон зърно до бъл­гар­с­ките прис­танища фер­мерите получават по 280 лева, което на фона на миналогодиш­ните оферти е доста по-добре и това се обяс­нява с пос­къп­ването на зър­ното в Чер­номор­с­кия регион.

Тази година качес­т­вото и добивите са значително по-високи от миналогодиш­ните, което допъл­нително повишава стой­ността на род­ното зърно. Само преди ден минис­тер­с­т­вото на земеделието оповести, че рекол­тата през 2017 година ще дос­тигне тавана от 6 милиона тона. Успоредно с това се активизира и износът – от първи юли до 15 август се очаква износът да над­виши 1 милион тона, което е добър показател.

През пос­лед­ната сед­мица цените на прис­танищата в Чер­номор­с­кия регион бележат ръст, като в Русия при фураж­ната пшеница той е 1,94% — за тон зърно се пред­лага 291 лв. При качес­т­веното хлебно зърно от 12,5% цената дос­тига 332.32 лв. за тон.

Още по-високи са котиров­ките на прис­танищата в Украйна, където за тон фуражна пшеница се пред­лага 310 лв., като пос­къп­ването е с малко над 2%. За качес­т­вената пшеница 12,5% котиров­ките са 331,89, като тук има лек спад спрямо предиш­ната сед­мица.

Цените в Румъния също гонят 300 лева за тон. При фураж­ната пшеница котиров­ките до прис­танище са 303,15 лв. за фураж­ното зърно, което е с 3 на сто по-скъпо от миналата сед­мица. При хлеб­ната пшеница 12,5% няма изменение и цената остава 334,44 лв. за тон.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят