Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

Живот­новъдите ще получат дър­жавна помощ de minimis в раз­мер на 7 578 000 лева, съг­ласно Рег­ламент (ЕС) 1408/2013. Това реши Управител­ният съвет на Дър­жавен фонд “Земеделие“ на свое редовно заседание. Минимал­ната помощ de minimis се предос­тавя на регис­т­рирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отг­леж­дат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Раз­мерът на индивидуал­ната помощ е определен както следва:

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 10 броя млечни крави и/или биволици по 7 лв./ животно;

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 5 броя месодайни крави — 7 лв./ животно;

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки — 3,73 лв./животно.

На под­помагане по de minimis под­лежат земедел­ски стопани, които са заявили едри и дребни преживни животни по схемите на дирек­т­ните плащания за Кам­пания 2017. ДФ “Земеделие“ ще под­готви указания за предос­тавяне на финан­совата под­к­репа. Индивидуал­ният таван за под­помагане по de minimis за един земедел­ски стопанин, както и за едно и също пред­п­риятие, не може да над­х­върля левовата рав­нос­той­ност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (20152017 г.).

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят