Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Според фермери предлаганите промени в закона за земите ще затруднят бизнеса

Според фермери предлаганите промени в закона за земите ще затруднят бизнеса

Според фермери предлаганите промени в закона за земите ще затруднят бизнеса

Пред­лаганите от управ­ляващите промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи (ЗСПЗЗ), ще увеличат админис­т­ратив­ната тежест за произ­водителите. Това заяви пред БНР Светос­лав Русалов, пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ). Припом­няме, че агроминис­тер­с­т­вото предаде на прокуратурата 79 случая на опит за измама с хиляди декари земедел­ски земи. Сиг­налите бяха подадени от НАЗ. В законодател­ната инициатива са включи и омбуд­с­манът и сега в Народ­ното съб­рание са внесени промени, с които се затягат правилата за наемане на земедел­ски земи. Един от установените проб­леми при сегаш­ното законодател­с­тво е, че всеки може да даде под наем чужда нива, заяви на дис­кусия през сеп­тем­ври омбуд­с­манът Мая Манолова.

На нас в момента със законовите промени, които се пред­лагат, ще ни се въз­ложи допъл­нителна тежест относно админис­т­рирането на тези договори и въз­мож­ността да не се допусне да бъдат регис­т­рирани фал­шиви“, каза Русалов. Проб­лемът според него е, че ще трябва да бъдат препот­вър­ж­давани вече сключени договори. Той не е съг­ласен и да се предос­тавят скици на съдиите по впис­ванията. Няма как да се отменят вече сключени договори, допълни Русалов. Той смята, че измамите засягат земите, определени като бели петна (имоти, за които соб­с­т­веникът не е подал дек­ларация, че ще ги обработва, нито пък са наети. За тях произ­водителите плащат наем на дър­жавата, който соб­с­т­вениците могат да си потър­сят от облас­т­ните дирек­ции по земеделие – бел. р.).

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят