Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Производители се оплакват от «фалшиви» сортове роза и лавандула

Производители се оплакват от «фалшиви» сортове роза и лавандула

Производители се оплакват от «фалшиви» сортове роза и лавандула

И тази година те очакват трудности с прибирането на розовия цвят в страната заради липса на работници и проблеми с еднодневните трудови договори

Бъл­гар­с­ката асоциация за етерични масла, пар­фюмерия и коз­метика ще търси под­к­репа от дър­жавата за осъщес­т­вяване на качес­т­вен кон­т­рол върху чис­тотата на посадъч­ния материал от роза и лаван­дула, които се садят в Бъл­гария, съобщи БНТ. Според пред­с­тавители на бранша, въп­реки че закон има, той не се спазва. И тази година се очак­ват труд­ности с прибирането на розовия цвят в страната, обявиха от асоциацията. Работ­ниците намаляват, а проб­лемът с еднод­нев­ните трудови договори не е решен. Ще тър­сим отново помощта на дър­жавата, с това да не губят регис­т­рираните в бюрата по труда социал­ните си помощи и да могат да учас­т­ват по време на кам­пания, комен­тира Гер­гана Анд­реева, изп. дирек­тор на Асоциацията за етерични масла, пар­фюмерия и коз­метика.

Очаква се цената на розовия цвят през 2018 г. да бъде още по-висока заради повишението на минимал­ната работна зап­лата и пос­къп­ването на основ­ните кон­сумативи. Произ­водителите нас­тояват и за строг кон­т­рол върху розовите и лаван­дуловите насаж­дения. Това също е проб­лем, тъй като се засаж­дат рас­тения, било то лаван­дула, роза, които невинаги отговарят на сор­товата си чис­тота, раз­каза Деян Тодоров, пред­седател на Асоциацията за етерични масла, пар­фюмерия и коз­метика.

Около триста килог­рама розово масло, добито през 2017 г. все още стои неп­родадено. Интерес към бъл­гар­с­ката коз­метика има все повече в араб­с­ките страни, обявиха от асоциацията. Освен традицион­ния износ за страните от Европейс­кия съюз ръст бележи и износът за Китай и Япония.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят