Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фонд “Земеделие“ определи помощите за 2018 г.

Фонд “Земеделие“ определи помощите за 2018 г.

Фонд “Земеделие“ определи помощите за 2018 г.

Въп­реки политиката на ЕС спрямо тютюна за поредна година произ­водителите в Бъл­гария ще получат суб­сидии за отг­леж­дането му На свое заседание ръковод­с­т­вото на Дър­жавен фонд “Земеделие“ определи помощите, които ще получат земедел­с­ките стопани, които бъдат одоб­рени. Общо 85 млн. лв. ще получат произ­водителите на тютюн, без това да е обвър­зано с произ­вод­с­т­вото. Сумата е с 5% по-малка от миналогодиш­ната.

За живот­новъдите са пред­видени 30 млн. лв. за хуманно отношение към свинете. Общо 20 млн. лв. са пред­видени за ком­пен­сация на стопаните, свър­зани с тех­ните раз­ходи за премах­ване на болести по живот­ните или заради профилак­тич­ната прог­рама на дър­жавата.

По Схемата за съфинан­сиране на зас­т­рахователни премии са пред­видени общо 1.5 млн. лв.За ком­пен­сиране на живот­новъди и пчелари след природни бед­с­т­вия са заделени 31 453 лв. За борба с вредителите по кар­тофите са пред­видени 1 млн. лв. А за качес­т­вено произ­вод­с­тво на семена и друг посадъчен материал са заделени 1.2 млн. лв.

С 34 117 лв. ще бъдат ком­пен­сирани стопаните от Бур­гаско, които не са взели обез­щетения за загиналите си животни при навод­ненията през октом­ври 2017 г.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят