Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие

Изтеглят от пазара яйцата от фермата в Дончево заради птичи грип

Изтеглят от пазара яйцата от фермата в Дончево заради птичи грип

Отк­рито е вторично огнище на птичи грип в птицеферма за кокошки носачки, соб­с­т­веност на “Яйца и птици — Зора“ АД в село Дон­чево, община Доб­рич, стана ясно от заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните д-р Дамян Илиев. Той е раз­поредил допъл­нителни мерки за биологична сигур­ност в 3-километровата пред­пазна зона и в 10-километровата наб­людавана зона около огнището. Всички заразени и кон­так­тни птици в двата живот­новъдни обекта — с регис­т­рационни № 2BG08001 и № 3BG08001, ще бъдат умър­т­вени по хуманен начин.

Облас­т­ните дирек­ции по безопас­ност на храните в цялата страна трябва да организират изтег­лянето от пазара и складовете на яйца с произ­ход ЖО с рег. № BG08001, сек­тор волиери с рег. № 2BG08001 и…

Прочети още…

Само след месец нов ремонт на закона за земята

Само след месец нов ремонт на закона за земята

Забърканата от депутатите каша е толкова голяма, че Кампания 2018 е пред срив по думите на земеделския министър Румен Порожанов

Както миналата, така и таз­годиш­ната кам­пания по договорите за аренда и наем на земедел­ска земя, която е основата за получаване на евросуб­сидии в раз­мер на 1.5 млрд. лв. годишно, предиз­вика хаос и суматоха сред фер­мерите и в общин­с­ките служби по земеделие.Забърканата законодателна каша е тол­кова голяма, че Кам­пания 2018 е пред срив по думите на земедел­с­кия минис­тър…

Прочети още…

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 22, 23 и 24 юни, съоб­щиха от общин­с­ката администрация.Официалното отк­риване на праз­ника е на 23 юни, от 11.00 часа. Както всяка година цен­търът на града ще се преоб­рази в своеоб­разна плат­форма, обединяваща тър­говци, занаят­чии, произ­водители на череши, любители и гости на праз­ника, а истин­с­ката изненада за всички ще бъде двумет­ровата торта от череши. По…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят