Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2)

Президентът: Автокрацията катастрофирала, ще продължим с единна воля и активна гражданска позиция

Президентът: Автокрацията катастрофирала, ще продължим с единна воля и активна гражданска позиция

Българите излязоха от апатията и хипнозата на пропагандата. Открито и без страх изричат истините за превзетата държава

Нас­лед­с­т­вото на катас­т­рофиралата авток­рация е изк­лючително тежко и можем да го преодолеем само с единна воля и активна граж­дан­ска позиция.

Това заяви президен­тът Румен Радев на пред­с­тавянето на Пър­вата част от проекта за Национален стратегически документ днес в Резиден­ция „Бояна“. Стратегичес­кият съвет към дър­жав­ния глава /СТРАТЕС/ е пос­ветил пър­вият етап от проекта си на оцен­ката за реал­ното със­тояние на страната.

Бъл­гарите масово отх­вър­лят пропаган­дата и имат правото да знаят истин­с­кото със­тояние на дър­жавата и общес­т­вото и да тър­сят алтер­натива на днеш­ната без­пътица“, заяви президен­тът. По думите му статис­тиката…

Прочети още…

И проф. Румен Гечев подкрепи Корнелия Нинова за нов мандат като лидер на БСП

В свое писмо икономичес­кият екс­перт и народен пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” проф. Румен Гечев заявява: „Благодаря най-сърдечно на пар­тий­ните организации, които са ме пред­ложили за  пред­седател на БСП. Считам, че ще бъда най-полезен с учас­тието ми в общите екс­пер­тни усилия за раз­работ­ването на кон­к­ретни инс­т­рументи и механизми на нашата “Визия за Бъл­гария“.

В пред­с­тоящите вът­реш­нопар­тийни избори за пред­седател на БСП ще изберем лидер, който не само трябва да отговори на високите…

Прочети още…

Ветерани от ВВС възмутени от обидите на Борисов към българските летци

Ветерани от ВВС възмутени от обидите на Борисов към българските летци

В обръщение на ветерани от ВВС се казва: „Във връзка с пуб­ликуван в медиите запис на раз­говор между г-н Бойко Борисов и г-н Томис­лав Дон­чев, в който Борисов отп­равя изк­лючително обидни квалификации не само към дър­жав­ния глава — Президента Румен Радев, включително и като военен пилот, а така също и към бъл­гар­с­ките военни летци, изразяваме нашето най-остро въз­мущение.

Г-н Борисов, „прости летци“ ли са?:

Пър­вите бъл­гар­ски летци, изпол­з­вали самолета като бойно сред­с­тво…

Прочети още…

БСП поиска извънредно заседание на НС: Искаме прозрачност за всеки изхарчен лев!

БСП поиска извънредно заседание на НС: Искаме прозрачност за всеки изхарчен лев!

Мачкането на несъгласните и погазването на парламентаризма са емблемите на Модела „ГЕРБ”, категорични са социалистите

Нас­тояваме за проз­рач­ност в хар­ченето на всеки лев, пред­видимост за икономиката и грижа за хората. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция, предаде репор­тер на Аген­ция “Фокус“. “Пос­ледиците от кризата COVID-19 са тежки за икономиката и домакин­с­т­вата. Пос­лед­ният месец премиерът Борисов обеща и раз­даде близо 2 млрд. лв. без план без стратегия извън…

Прочети още…

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...