Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Постепенно разхлабване на мерките препоръча НОЩ на Борисов

Постепенно разхлабване на мерките препоръча НОЩ на Борисов

От февруари отворят залите за фитнес, танци и за културни мероприятия, както и магазините в МОЛ-овете

Пос­тепенно раз­х­лаб­ване на противоепидемич­ните мерки в Бъл­гария препоръча Национал­ният оперативен щаб на работно съвещание при премиера Борисов, инфор­мират от правител­с­т­вения прес­цен­тър. В рам­ките му бе пот­вър­дено решението от 4 фев­руари да се възоб­нови присъс­т­веното обучение на учениците от 5 до 12 клас по строго определен ред. От началото на фев­руари врати отново ще могат да отворят и залите за фит­нес, спорт, танци и за кул­турни мероп­риятия, както и магазините в големите тър­гов­ски цен­т­рове. Бъл­гария се намира в много добро положение към момента — заболеваемостта на 14-дневна база е под 100 на 100 000 души, и сме една от четирите…

Прочети още…

Проф. Чорбанов: Зле сме с ваксинирането, колективният имунитет ще сработи

Проф. Чорбанов: Зле сме с ваксинирането, колективният имунитет ще сработи

Вече започва да сработва колек­тив­ният имунитет… Над 50% от хората няма и да реагират на вируса, защото имат преимунитет от предишни срещи с коронавируси… Виж­даме страни с драс­тични мерки, при които ситуацията не е по-добра. Много може да се спори доколко мер­ките са ефек­тивни. Хората се пред­паз­ват на общес­т­вени места, но в семейна среда това не е така“. Това комен­тира пред БНР проф. Анд­рей Чор­банов, дирек­тор на депар­тамент „Имунология“ в Инс­титута по мик­робиология на БАН.

Той…

Прочети още…

МОСВ е премахнало забрана за застрояване на Камчийски пясъци чрез скандална подмяна

МОСВ е премахнало забрана за застрояване на Камчийски пясъци чрез скандална подмяна

В Дър­жавен вес­т­ник е обнарод­вана заповедта за обявяване на защитена зона “Кам­чия”, в която няма изрична заб­рана за зас­т­рояване на имотите от най-големия ком­п­лекс дюни — Кам­чийски пясъци, би тревога Актуално.ком. Голяма част от тях са заменени по времето на правител­с­т­вото на Сер­гей Станишев в рам­ките на скан­дал­ните заменки. Начинът, по който тази заб­рана е отпад­нала, е изк­лючително скан­дален. Това става чрез незаконна и тайна под­мяна на файл, пред­с­тавен на общес­т­вено обсъж­дане, раз­к­риха от…

Прочети още…

Зимата напомня за себе си в следващите два дни

Зимата напомня за себе си в следващите два дни

Пореден епизод на зима 2021 се очаква да започне във втор­ник и да продължи около 48 часа. Пор­ция студен въз­дух от арк­тичес­ките ширини е на път да обх­ване от северозапад почти цялата страна. В същото време над Бал­каните ще нах­луе влага от Средизем­номорието, която ще донесе пов­семес­тни валежи, предава Нова тв.

Снеговалежите ще започ­нат още през нощта и призори във втор­ник от северозапад. До обяд ще обх­ванат в раз­лична степен Западна и Северна Бъл­гария. В източ­ните райони на страната ще…

Прочети още…

Корнелия Нинова прие нови млади членове на БСП във Варна

В цялата страна постъпват молби за присъединяване към партията

Кор­нелия Нинова връчи елек­т­ронни карти за член­с­тво в БСП на новоп­риети и въз­с­тановили статуса си на социалисти няколко десетки вар­ненци. Варна е вторият град след Плов­див, където пред­седателят на БСП лично поз­д­рави новите и завър­нали се в пар­тията притежатели на пар­тийни книжки.

Сред­ната въз­раст на новите пар­тийци от мор­с­ката ни столица е 25 години. Сред тях са въз­питаници на Вис­шето воен­номор­ско училище със специал­ност…

Прочети още…

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие