Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „Майки срещу войната“ внесоха подписка в НС

„Майки срещу войната“ внесоха подписка в НС

„Майки срещу войната“ внесоха подписка в НС

Пред­с­тавители на инициативата “Майки срещу вой­ната“ внесоха в Народ­ното съб­рание под­писка, под­к­репена от над 5000 души, съобщи БНР.

Пред­седателят на инициатив­ния комитет Вера Иванова от инициативата “Сис­темата ни убива“ пред­с­тави основ­ните искания. Сред тях са Бъл­гария да бъде инициатор на мирни преговори, които да спрат воен­ните дейс­т­вия в Украйна, отнемащи живота на невинни граж­дани:

“За мирни преговори, за невъв­личане на Бъл­гария в тези военни кон­ф­ликти. Голяма под­к­репа получихме. Над 22 града излез­наха за мирен поход, които събираха също под­писи в под­к­репа на граж­дан­с­ката инициатива и се надяваме и това е целта на граж­дан­с­ката инициатива, че е крайно време тези, които управ­ляват, тези, които са в Народ­ното съб­рание, да чуят хората, да чуят май­ките и да чуят всъщ­ност хората какво искат“.

Сред под­к­репящите инициативата “Майки срещу вой­ната“ са жур­налис­тът Анна Зар­кова, треньорът по художес­т­вена гим­нас­тика Нешка Робева, дирек­торът на национал­ната психиат­рична бол­ница док­тор Цветес­лава Гълъбова, историкът професор Искра Баева. Под­пис­ката ще бъде внесена също в Минис­тер­с­кия съвет и в президен­т­с­ката инс­титуция.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие