Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Некомпетентността на кабинета вкарва страната в спирала на несигурност

БСП: Некомпетентността на кабинета вкарва страната в спирала на несигурност

БСП: Некомпетентността на кабинета вкарва страната в спирала на несигурност

Това правителство на Борисов ще завърши като предишните две - с пълен провал, категоричен е Валери Жаблянов

Бъл­гария нав­лиза в тежка спирала на несигур­ност и нап­режение поради ужасяваща неком­петен­т­ност на правител­с­т­вото и на пар­ламен­тар­ното мнозин­с­тво“. Това заяви пред БНР народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и зам.- пред­седател на НС Валери Жаб­лянов. По думите му кризис­ните явления в ЕС, на Бал­каните, неумелите вън­ш­нополитически ходове на Борисов, който пътува между Анкара и Бер­лин, без да знае защо, будят тревога. „Свидетели сме на несериозна политика и под­ход, на изк­лючително слабо поведение на правител­с­т­вото и особено на вън­ш­ния минис­тър, който призна македон­с­кия език. ГЕРБ по никакъв начин не са в със­тояние да променят политиката, която водят от 2010г. насам — във финан­сово, икономическо отношение, в меж­дународен план– слугин­с­ката политика“, под­черта Жаб­лянов. Според него е ясно как ще прик­лючи тази управ­ляваща гар­нитура — както и предиш­ните два пъти на Борисов– с пълен провал и фиаско. Народ­ният пред­с­тавител бе категоричен също така, че управ­ляващите са превър­нали политиката до това да се занимава с ремонта на НДК и изс­т­ребители, закупуването на които все още не е решено, което по думите му е унизително. Според Жаб­лянова комисията за НДК е била сфор­мирана по пред­ложение на левицата, на база на очевиден скан­дал и управ­лен­ска немощ в правител­с­т­вото. „Доколко ще пос­тигне резул­тати тази комисия, е съм­нително, но политически е правилно да се свика такава. Хората, които са отговорни да се стигне до тази ситуация, трябва да отговорят сериозно ли се отнасят към политиката, за която ги е изб­рал бъл­гар­с­кият народ, смятат ли да управ­ляват Бъл­гария или ще се раз­п­равят помежду си“, отбеляза той. По темата за Асенов­г­рад Жаб­лянов заяви, че в основата си проб­лемът е социален и се дължи на условията, при които живеят хората и високият процент на без­работицата. По думите му при тези тежки битови условия, няма как да не се породи нап­режение. Валери Жаб­лянов обясни, че проек­тът за Изборен кодекс, който ще внесе БСП, е резул­тат от политическо решение на пар­тията, в след­с­т­вие на референ­дума и включва смесена избирателна сис­тема — 120 мажоритарно изб­рани народни пред­с­тавители в мажоритарни избирателни райони и 120 пропор­ционално изб­рани. Според него механиз­мът на отчитане на резул­татите и районирането трябва да бъдат пос­тиг­нати в дис­кусия с другите политически сили.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие