Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Политиката по доходите да не се прави на парче, призова Хасан Адемов

Политиката по доходите да не се прави на парче, призова Хасан Адемов

Политиката по доходите да не се прави на парче, призова Хасан Адемов

Бив­шият социален минис­тър и нас­тоящ депутат от ДПС Хасан Адемов призова политиката по доходите да не се прави на парче. „Трябва да има цялос­тна политика по доходите, а не по сек­тори, в момента няма пос­ледователна политика по доходите“, категоричен бе Адемов пред БТВ. Адемов напомни, че въп­роси, касаещи социал­ната сис­тема, първо се обсъж­дат в трис­т­ран­ния съвет. Затова и пред­ложението за отпадане на добав­ката за прос­лужено време първо е тряб­вало да бъде обсъдено от трис­т­ран­ния съвет. Бив­шият социален минис­тър комен­тира и учас­тието на Обединени пат­риоти във властта, като по думите му от ДПС винаги са предуп­реж­давали, че учас­тието на пат­риотите в управ­лението ще предиз­вика скан­дали. „Всяка поп­равка в социал­ната сфера трябва да е широко обсъдена и да получи общес­т­вена под­к­репа“, добави пред­седателят на социал­ната комисия в НС. Прог­нозата на депутата от ДПС е, че биз­несът ще бъде принуден да плаща по-добри въз­наг­раж­дения, защото все по-трудно ще намира квалифицирана работна ръка у нас.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...