Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Не глобяват джипитата, ако пациентите не идват на преглед

Не глобяват джипитата, ако пациентите не идват на преглед

Не глобяват джипитата, ако пациентите не идват на преглед

Лич­ните лекари няма да бъдат сан­к­ционирани, ако пациен­тът не се яви на профилак­тичен прег­лед, се посочва в позиция на НЗОК, цитирана от БТА. В Закона за здравето е рег­ламен­тирано, че който не се яви на задъл­жителен профилак­тичен медицин­ски прег­лед, изс­лед­вания или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при пов­торно неявяване — от 100 до 200 лв., припом­нят от прес­служ­бата. От НЗОК обмис­лят начини за стимулиране на пациен­тите да се пол­з­ват от правото си на профилак­тичен прег­лед. Едва около 38 на сто от хората на въз­раст над 18 години посещават лич­ния си лекар за профилак­тика, зап­латена от НЗОК, допъл­ниха още от НЗОК . Пред­вижда се инфор­мационна кам­пания за повишаване на знанията на здрав­ноосигурените за дей­нос­тите, които извър­ш­ват общоп­рак­тикуващите лекари и лекарите специалисти от извън­бол­нич­ната медицин­ска помощ за превен­ция на тежки социал­ноз­начими заболявания. Здрав­ният минис­тър пред­лага освен глоба, хората, които пропус­кат прег­леда, да имат по-висока здравна вноска, както и да плащат повече за някои дей­ности.

България

Икономика

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зеленч…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие