Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: С проверката на пътищата се борим с корупцията

БСП: С проверката на пътищата се борим с корупцията

Искаме европейска лицен­зирана лаборатория да нап­рави изс­лед­вания на пътищата, но с раз­решението на АПИ. Провокирани сме за тази проверка от многото оплак­вания на строители на пътища, от док­лада на депар­тамента в САЩ, според който в Бъл­гария се краде твърде много от големите инф­рас­т­рук­турни проекти и от трагедията в Своге. Това не е само нашата борба с коруп­цията, а и опит да се нап­рави и превен­ция.” Това каза пред БТВ Христо Проданов от БСП. Той уточни, че БСП е поис­кала провер­ката да е в кон­к­ретни учас­тъци, които са били пус­нати в екс­п­лоатация през пос­лед­ните 5 години, за да няма оправ­дание, че е налице износ­ване на асфалта. Христо Проданов добави, че не е нор­мално обяс­нението, че заради студа през зимата и жегата през лятото, се руши новоиз­г­радената пътна нас­тилка, защото и в съсед­ните страни, като Румъния, Сър­бия, Гър­ция и Тур­ция, климатът е близък до нашия, но такива ежегодни ремонти на пътища няма. гаран­ции по сдел­ката, но до ден днешен такава не е дадена, защото било „бан­кова тайна”.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие