Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП ще внесе исканията на протестиращите в парламента

БСП ще внесе исканията на протестиращите в парламента

БСП ще внесе исканията на протестиращите в парламента

“Проб­лемите, които хората пос­тавят на протес­тите, вече няколко дни, имат решение. Има място и начин те да бъдат решени — в Народ­ното съб­рание и чрез законите. Пред­п­риехме дейс­т­вия тези искания да намерят своето решение в пар­ламента“. Това каза пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. Тя припомни, че левицата вече втори месец внася тези искания под фор­мата на законодателни промени, а управ­ляващите ги отх­вър­лят. “Ние ще ги внесем отново, днес. Между първо и второ четене на бюджета ще внесем искане да се промени решението на мнозин­с­т­вото, взето миналата сед­мица, за облагане на старите коли с данък и да отпадне тек­с­тът, който те приеха в Закона за кор­поратив­ното подоходно облагане. Нас­тояваме МС да оттегли законоп­роекта си за екотакса на дрехи и обувки втора упот­реба“, каза още лидерът на левицата.  Кор­нелия Нинова добави, че БСП продъл­жава да нас­тоява да се намали ДДС на хляба и лекар­с­т­вата, да се дадат 6400 лв. на младите семейс­тва за второ дете, да се преиз­чис­лят пен­сиите. Тя каза още, че прави впечат­ление, че исканията на хората са обединени от нещо по-голямо — смяна на модела на управ­ление,  за което левицата призовава от месеци. “Тези протести не са само социални, те са и на сред­ната класа, която иска промяна в икономиката и мяс­тото на дър­жавата в нея; промяна на здрав­ния модел, където се наливат пари, а здравеопаз­ването става все по-скъпо; промяна на модела на образование.  Това е протест срещу неравен­с­т­вата“, заяви още лидерът на левицата. “Управ­ляващите не ни чуха тол­кова време в пар­ламента и сега трябва да чуят гласа на хората. Но, не по начина, по който г-н Цветанов го е чул и комен­тира сут­ринта“, каза още Кор­нелия Нинова.  Тя добави, че днес той е обър­кал светов­ния и европейски ред, устоите на бъл­гар­с­ката дър­жава и е стиг­нал до мес­т­ната власт. Нинова обясни, че  Пак­тът за миг­рация не се е гласувал в Брюк­сел, от Европейс­кия пар­ламент, а в Ню Йорк и там  е гласувал пред­с­тавителят на бъл­гар­с­кото правител­с­тво. “Евродепутатите на БСП не са гласували за Пакта за Миг­рация, защото той не се гласува в Брюк­сел, каза още Нинова. Тя комен­тира, че Цветанов  отново си е поз­волил да оспори кон­с­титуцион­ния ред в дър­жавата, като е казал, че при служебен кабинет се управ­лява еднолично и неп­роз­рачно. “Той се прех­върли и към мес­т­ната власт, като обясни, че нашите кметове  стоят зад протес­тите в страната. Интересно е, как кметовете ни от Асенов­г­рад, Брегово, Тун­джа, Гоце Дел­чев, Правец, Арчар и Хър­лец организираха протес­тите във Варна, София и Плов­див“, припомни лидерът на левицата. Тя попита– защо са им тогава Фан­дъкова, Николов и Пор­т­них. “Да си ги оттег­лят, след като ние можем с кметовете от Хър­лец и Изворище да нап­равим протес­тите, как­вито ги видяхте в големите градове на страната. Благодаря, това е сериозно приз­нание за нашата сила и силата на нашите кметове“, каза още Нинова.  Тя призова управ­ляващите да се вземат в ръце в тази ситуация, в която имат и тежки проб­леми в коалицията. „Менда Стоянова вкарва един закон, Бойко Борисов го изкарва. Екатерина Захариева каза, че под­к­репя Пакта за миг­рация, Бойко Борисов казва, че не го под­к­репя. Нека не тър­сят проб­лема там, където го няма и да се вземат в ръце“, каза още Кор­нелия Нинова.  

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие