Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Протести блокират пътища, граници и бензиностанции у нас

Протести блокират пътища, граници и бензиностанции у нас

Протести блокират пътища, граници и бензиностанции у нас

Ден на протести беше обявен вчера в цялата страна. Недовол­с­т­вото е срещу цените на горивата, срещу стан­дарта на живот и срещу управ­лението, комен­тира Би Ти Ви. Колони от автомобили планират да зат­ворят пътища към част от гранич­ните пун­к­тове. По пър­воначални инфор­мации, шес­т­вия ще се насочат към границите ни с Румъния, Гър­ция и Тур­ция.

В пред­варител­ните инфор­мации се посоч­ват пун­к­товете „Кар­дам”, „Кулата”, „Лесово” и „Капитан Петко Вой­вода”.

Около 400 автомобила от Шумен напълно блокираха АМ “Хемус“ при пътен възел “Белокопитово“. Протес­тите в Доб­ричко се раз­рас­т­ват. Към недовол­с­т­вото се присъединяват и жителите на Генерал Тошево. Автоколона потегли към границата с Румъния при Кар­дам. Исканията на недовол­ните включ­ват и повече работни места в мал­ките общини.

Десетки автомобили се съб­раха пред спор­т­ната зала в Габ­рово. Протес­тиращите се раз­делиха на два лъча — пешеходен и автопоход. Шес­т­вията преминаха по раз­лични мар­ш­рути и се сляха пред сградата на общината. В Мон­тана шес­т­вието мина през основни улици, като бяха блокирани няколко бен­зинос­тан­ции, за да продължи по глав­ния път Е79.

В София и Пер­ник се очак­ваха големи протести. Стотици протес­тиращи от Хас­ково, Димит­ров­г­рад и Кър­джали бяха принудени да пътуват с часове до Свилен­г­рад, където след шес­т­вие продъл­жиха към ГКПП „Капитан Петко Вой­вода”.

Решението на полицията да не ги пусне на магис­т­ралата доведе до нап­режение. В Свилен­г­рад меж­дув­ременно се провеж­даше протес­тен митинг преди да дойде под­к­реп­лението от около 100 коли. Пътят за Бан­ско беше зат­ворен при Раз­лог. Тук също имаше сблъсък между полиция и граж­дани. Мес­т­ните хора протес­тират и срещу пос­къп­ването на водата. Протест имаше и в Гоце Дел­чев, а жители на Пет­рич и Сан­дан­ски се опитаха да блокират ГКПП „Кулата“. Ямболии зат­вориха пътя за „Лесово” с 200 коли и камиони. Друг протест в региона опита да блокира АМ „Тракия”. Протес­тът в Бур­гас остана без организатори, след като досегаш­ните се оплакаха от полицейски натиск и се отд­ръп­наха. Въп­реки това десетки протес­тиращи с коли се съб­раха и планираха да карат бавно към магис­т­рала „Тракия”, като запушат изхода на града. Към тях се присъединиха протес­тиращи от Несебър, Кар­нобат и други градове. На място имаше полиция, жан­дар­мерия и моторизирани части. Протес­тно шес­т­вие с колите си нап­равиха и плов­див­чани. Колоната предиз­вика зад­ръс­т­вания по въз­лови булеварди. Повече от 2000 полицаи са мобилизирани в страната за охрана на протес­тите, съобщи Христо Тер­зийски от национална полиция. Половината ще охраняват в София.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие