Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Оставката на Симеонов е закъсняла, гражданската енергия се събуди

БСП: Оставката на Симеонов е закъсняла, гражданската енергия се събуди

БСП: Оставката на Симеонов е закъсняла, гражданската енергия се събуди

Хората протестират за по-високи доходи, срещу корупцията, за по-добри пътища, за по-ниски данъци, за справедливост, припомни Корнелия Нинова

Искам да кажа, че това е една закъс­няла оставка. Ние поис­кахме тази оставка преди повече от три сед­мици“. Това каза в интервю за предаването „Неделя 150“ по БНР Георги Свилен­ски от БСП, в комен­тар за подадената от вицеп­ремиера Валери Симеонов оставка. В отговор, дали тази оставка е решение на политичес­ката криза, или начало, той отговори: „Раз­бира се, че няма как да бъде решение на проб­лемите, тъй като хората, които вече са на улицата, не искат само неговата оставка. Те не пос­тавят само проб­лема за цинич­ното му отношение към май­ките на децата с увреж­дания. Виж­дате, проб­лемите са за доходи, проб­лемите са за цени на горива, изобщо за целия живот, който са принудени да живеят бъл­гар­с­ките граж­дани“. По повод пред­ложението на Волен Сидеров, и другият вицеп­ремиер на Обединените пат­риоти — Красимир Каракачанов, да подаде оставка, Георги Свилен­ски каза: „Отново ставаме свидетели на едни тес­нопар­тийни интереси, спасяване, в случая, на Пат­риотич­ния фронт. Тук не говорим за национал­ните интереси, за интересите на бъл­гар­с­кото общес­тво. И всеки поединично сега гледа, как да излезе сух от ситуацията“. Но той припомни, че нас­тоящото управ­ление, с под­к­репата и учас­тието на Пат­риотич­ния фронт, вече две години управ­лява Бъл­гария, като по думите му, е заб­равило предиз­бор­ните си обещания. „Ако не са се сетили досега за своите предиз­борни обещания, за 300 лв. пен­сия, за полицай във всяко село и за многото други обещания, с които излъгаха бъл­гар­с­ките граж­дани, бъл­гар­с­ките граж­дани не са ги заб­равили и те рано или късно ще ги накажат за това, че са ги излъгали. Така че, това няма да спаси ими­джа и рей­тинга, нито на Пат­риотич­ния фронт, нито на управ­ляващата пар­тия ГЕРБ“, каза още Георги Свилен­ски.

Припом­няме, че в събота лидер­ката на левицата Кор­нелия Нинова комен­тира ситуацията по след­ния начин: „Искаме да поз­д­равим май­ките на деца с увреж­дания за това, че 26 дни  не отс­тъпиха от най-милото си — детето си. Искаме да поз­д­равим хората, които ги под­к­репиха. Голямата им победа не е само остав­ката на Валери Симеонов, тя е щрих в една по-голяма кар­тина. Голямата победа е събудената граж­дан­ска енер­гия. Преди две години това би било невъз­можно.  Хората се страхуваха да имат раз­лично мнение. Имаше апатия, че нищо не може да се промени. Голямата победа е, че чув­с­т­вото за справед­ливост над­деля над страха и апатията. Затова те зас­лужават нашето уважение и уважението на цялата страна.

Симеонов си тръгва, за да осигури спокойс­т­вие на правител­с­т­вото, да не тежи като воденичен камък и заради медийна атака, а не заради осъз­ната вина. Смятаме, че тази оставка няма да промени нищо, защото протес­тите вече са раз­лични, ситуацията е раз­лична. И днес, хора от много градове в страната протес­тират за по-високи доходи, срещу коруп­цията, за по-добри пътища, за по-ниски данъци, за справед­ливост. Тази оставка няма как да промени нещата, тъй като управ­ляващите не искат да променят политиките. Протес­тите вече не са само за една или друга лич­ност. Те са за провеж­даните политики, а видимо управ­ляващите не искат да ги променят.  Ние се обръщаме към тях: Част от исканията на протес­тиращите, уважаеми управ­ляващи, ги имате на бюрата си от преди месец. ПГ на “БСП за Бъл­гария“ ги внесе като закони, като  нап­ример– Алтер­натив­ния ни бюджет. Един път ги отх­вър­лихте, помис­лете си преди да гласувате втори път след една сед­мица, на второ четене. Ще ги отс­тояваме, защото те са аргумен­тирани, разумни, под­к­репени с числа и най-вече– въз­можни. Продъл­жаваме в този дух, да пред­с­тав­ляваме тези искания там, където е мяс­тото за тях­ното решение — в бъл­гар­с­кия пар­ламент“, заяви Нинова.

Обрат­ното броене за Кабинета “Борисов 3“ започна, а ерозията ще се засилва. Това прог­нозира пред­седателят на БСП — София Калоян Пар­гов в предаването “Офан­зива“ по “Канал 3“. Според него в пар­тия ГЕРБ вече се наб­людава процес на съз­даване на вът­решна опозиция, а цен­т­ровете са два — единият е в Пар­ламента, а другият — на “Дон­дуков“ №1.

“Пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори са неминуем и реалис­тичен край на това управ­ление, категоричен е Калоян Пар­гов. Той добави, че няма сила, която да изкара хората на улицата да протес­тират, ако властта не ги е предиз­викала със своите дейс­т­вия или без­дейс­т­вие. Пред­седателят на БСП — София е категоричен, че лип­сата на доверие във властта и инс­титуциите означава само едно — това управ­ление вече е нелегитимно. “Намираме се в със­тояние на политическа криза, която все повече се задъл­бочава, комен­тира Калоян Пар­гов.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие