Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Предсрочните избори са неизбежни, властта се клати сама

БСП: Предсрочните избори са неизбежни, властта се клати сама

Левицата иска да управлява заедно с гражданите и хората да повярват, че този път управлението ще бъде различно, заяви Кристиан Вигенин по БНР

За управ­ляващите и за ГЕРБ особено всяко отлагане на пред­с­роч­ните избори е в тяхна вреда, заяви в предаването „Неделя 150“ по БНР депутатът от БСП Крис­тиан Вигенин – пред­седател на Комисията по европейс­ките въп­роси и кон­т­рол на европейс­ките фон­дове в Народ­ното съб­рание, съобщи прес­цен­търът на БСП. Той се аргумен­тира с дан­ните на социологически аген­ции, които показ­ват пос­тоянен спад в рей­тинга на ГЕРБ.

Според левицата пред­с­роч­ните избори са неиз­бежни. Вигенин под­черта, че това не е само оценка на пар­тията, а и на граж­даните, а стабил­ността я „клати“ самото правител­с­тво.

Основ­ните проб­леми пред правител­с­т­вото ги съз­дава самата управ­ляваща коалиция. Тя не се занимава с политика. Един­с­т­вените комен­тари, които чуваме от управ­ляващите в пос­лед­ната година, са кой какви пос­тове ще заема, кой какви скан­дали раз­вива помежду си. Хората се умориха от това. Това е едно издевател­с­тво“, каза той.

Вигенин комен­тира, че докато има мнозин­с­тво в пар­ламента, трудно можем да очак­ваме пред­с­рочни избори. Според него пър­вите сиг­нали в тази посока вече са дошли, а именно правител­с­т­вените рокади и отказа за под­к­репа на един от коалицион­ните пар­т­ньори в мал­ката коалиция. “Това, което нап­равихме с “Визия за Бъл­гария“, и многоб­рой­ните срещи с десетки хиляди хора в страната, на които я пред­с­тавихме, показаха, че бъл­гарите имат желание да говорят за политика. Хората искат да обсъж­дат бъдещето си и това, какво можем да нап­равим, за да пос­тиг­нем по-добри резул­тати за страната и да зат­ворим големите социални пропасти, които се отвориха в пос­лед­ните години“, каза още Крис­тиан Вигенин. Той заяви, че БСП е един­с­т­вената пар­тия, която иска да води този дебат и се ангажира, не просто да поп­равя отделни политики, а да промени сис­темата, по която фун­к­ционира дър­жавата.

“Промяната идва и смятам, че ние можем да я поведем“, категоричен бе Вигенин. От БСП очак­ват в след­ващите месеци да се увеличават хората, които им сим­патизират. Запитан с кого ще управ­лява БСП — пак ли с ДПС, народ­ният пред­с­тавител обясни, че БСП иска да управ­лява заедно с граж­даните и хората да повяр­ват, че този път ще бъде раз­лично. В отговор на въп­рос дали БСП организира протес­тите в страната Крис­тиан Вигенин обясни, че всеки член и сим­патизант на пар­тията има своята граж­дан­ска позиция. “Нор­мално е, когато хората протес­тират за по-високи доходи, срещу високите цени на горивата и сриващия се стан­дарт на живот, ние да под­к­репим тези протести. Не ги организираме, но ги под­к­репяме“, заяви той.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие