Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Радев: Полша е държава, която се пребори с корупцията

Радев: Полша е държава, която се пребори с корупцията

Радев: Полша е държава, която се пребори с корупцията

Полша е дър­жава, която се пребори с коруп­цията и изг­ради свой модел за икономически рас­теж, и за нас е важно да си сът­руд­ничим в тези модели, заяви президен­тът Румен Радев след среща с пол­с­кия дър­жавен глава Анджей Дуда, предаде „Фокус“. Тази визита увен­чава чес­т­ванията на 100-годишнината от началото на дип­ломатичес­ките отношения на нашите две страни, както и един век от въз­с­тановяването на независимостта на Полша. Бъл­гария е от пър­вите дър­жави, които установяват кон­такт със свободна и независима Полша. И днес, 100-години по-късно, можем да отбележим, че продъл­жаваме да сме съюз­ници и приятели и че нашите народи са свър­зани с дъл­боки и стоически корени, заяви Радев. Той посочи, че с президента Дуда са обсъдили със задовол­с­тво и нивото на стокооб­мена и инвес­тициите между двете дър­жави. Искам да благодаря за под­к­репата на Полша за това, че икономичес­ките ни отношения се раз­виват все по-интензивно, каза дър­жав­ният глава и припомни, че по време на неговата визита в Полша са били сключени договори за над 30 млн. евро. Полша пос­тигна финан­сова децен­т­рализация на общините, и днес е сред водещите дър­жави в ЕС по икономическо раз­витие. Затова за нас е важно и да споделяме модели и съм сигурен, че можем много интен­зивно да си сът­руд­ничим в това нап­рав­ление. Сът­руд­ничим си все повече и в науката, образованието, кул­турата и туризма. Много важни са и всички теми от европейс­кия дневен ред, които разис­к­вахме с президента Дуда. Инициативата „Три морета“ е много важна за насър­чаване на сът­руд­ничес­т­вото между нас и работим за това проек­тите по нея да придобиват по-голяма реализация, защото те са важи за повишаването на сигур­ността и прос­перитета на региона“, заяви бъл­гар­с­кият президент.

Радев посочи, че Бъл­гария и Полша споделят сходни позиции и по отношение на общата кохезионна и сел­с­кос­топан­ска политика от ЕС. „Защото това е инвес­тиция в един­с­т­вото на Европа. Раз­бираме и нуж­дата да се инвес­тира повече в отб­рана и сигур­ност. Обсъдихме и проб­лемите по сигур­ността – Полша се прев­ръща все повече във фак­тор за сигур­ността на Европа с всички модер­низационни прог­рами за повишаване на отб­ранител­ните способ­ности на своите военни сили. А всяка дър­жава трябва да доп­ринася за укреп­ването на алианса и с политическа мъд­рост, и с бойни способ­ности“, заяви той.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...