Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Делегация от китайската провинция Фудзиен гостува на БСП – София

Делегация от китайската провинция Фудзиен гостува на БСП – София

Делегация от китайската провинция Фудзиен гостува на БСП – София

Пред­седателят на БСП — София Калоян Пар­гов пос­рещна китайска делегация от провин­ция Фуд­зиен в цен­т­ралата на столич­ните социалисти. Гос­тите са на официално посещение в Бъл­гария по повод инициативата “Един пояс, един път“. Калоян Пар­гов, общин­с­кият съвет­ник от БСП Борис Цвет­ков и пред­седателят на социалис­тите в “Красна поляна“ Евгений Белий раз­говаряха с генерал­ния дирек­тор на Депар­тамента по меж­дународни отношения на провин­ция Фуд­зиен Тиан­мин Ванг и със заместник-кмета на град Нан’ан Джан­сял Хун. Целта на посещението на 14-членната делегация от провин­цията, която се намира на югоиз­точ­ното крайб­режие на Китай, е да съз­даде кон­такти с Бъл­гария в сферата на икономиката и образованието. На територията на Фуд­зиен се намира най-чистият град в Китай — Сиамън, който е с население 2,64 милиона души, и раз­полага с широко прис­танище. Той е важен тран­с­пор­тен и тър­гов­ски цен­тър. Този град е домакин и на Китайс­кия национален панаир за инвес­тиции и тър­говия. Тиан­мин Ванг посочи, че интересът им е насочен към бъл­гар­с­кото биоземеделие, произ­вод­с­т­вото на розово масло и вино. “Договорихме се да работим в посока установяване на тесни връзки между универ­ситетите на територията на провин­ция Фуд­зиен и тези в София. Обсъдихме и въз­мож­ността за обмен на студенти. Комен­тирахме и икономически теми, свър­зани най-вече с присъс­т­вие на бъл­гар­ски стоки и услуги на китайс­кия пазар, по-специално в тях­ната провин­ция”, отбеляза Пар­гов, който допълни: „Бъл­гария има нужда от излаз на вън­шни пазари, а китайс­кият е доста прив­лекателен. Страната ни има с какво да се пред­с­тави на него от гледна точка на стоки и услуги“. На чисто политическа основа Калоян Пар­гов получи покана от Тиан­мин Ванг да гос­тува с бъл­гар­ска делегация на мес­т­ната организация на Китайс­ката комунис­тическа пар­тия в провин­ция Фуд­зиен.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие