Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) МВР разкри жестокото убийство на възрастните хора, открити край Негован

МВР разкри жестокото убийство на възрастните хора, открити край Негован

МВР разкри жестокото убийство на възрастните хора, открити край Негован

Извършителите са строителни работници, целта е грабеж на пари от продажба на имот

Задър­жаните за убийс­т­вото на въз­рас­т­ните хора, чиито тела бяха намерени край Негован, са нап­равили пълни самоп­риз­нания.

При пър­воначал­ните раз­пити двамата мъже – на 39 и 44 години, си прех­вър­ляли вината за това кой е физичес­кият извър­шител.

Впос­лед­с­т­вие арес­туваният Пламен Шляпашки приз­нал, че той е натис­нал спусъка на незаконно оръжие и зас­т­релял жер­т­вите в главата, съобщи Нова телевизия.

Арес­туваните Пламен Шляпашки и Георги Нан­чев са семейни, с деца и са работили на много строителни обекти в София и окол­ните градове. Георги е родом от Троян, а Пламен е от София.

Убитите са 75-годишният Йор­дан и 70-годишната Марияна. За Йор­дан се знае, че в бивш треньор по борба, работил дълги години и в чуж­бина. 

Жес­токото убийс­тво е извър­шено на 14 юли в апар­тамент на цен­т­рал­ния столичен булевард “Витоша”.

След изс­т­релите задър­жаните раз­ч­ленили телата на убитите в банята на жилището, натъп­кали ги в бидони и с джип ги откарали край Негован. После се вър­нали в апар­тамента и старателно го почис­тили с белина. Скрили пис­толетите в тай­ник в помещение в двора на Тех­ничес­кия универ­ситет.

След ареста раз­к­рили пред раз­с­лед­ващите къде са оставили оръжията.

Прес­тъп­лението е извър­шено с цел обир.

Убий­ците мис­лели, че жер­т­вите дър­жат в дома си пари от продаж­бата на техен апар­тамент в столич­ния квар­тал “Гоце Дел­чев”.

Оказало се обаче, че сред­с­т­вата не са в жилището на бул. “Витоша”.

Оттам прес­тъп­ниците задиг­нали семейни цен­ности, които по-късно са отк­рити в дома на един от арес­туваните.

И двамата са криминално проявени, единият е лежал и в зат­вора. Планирали убийс­т­вото от около година насам.

Били наемани да правят ремонти на друг апар­тамент, соб­с­т­веност на убитото семейс­тво. Тогава зас­т­реляният мъж споделил с един от убий­ците мнение, че лих­вите в бан­ките са много ниски. Вероятно затова прес­тъп­ниците решили, че жер­т­вите дър­жат в дома си парите от продаж­бата на апар­тамента в “Гоце Дел­чев”.

Пламен Шляпашки и съучас­т­никът му Георги Нан­ков бяха арес­тувани в сряда в софийс­кото село Джурово. Очаква се прокуратурата да им пов­дигне обвинения.

По случая са работили 70 служители на МВР. Те дос­тиг­нали първо до извър­шителите. Следили ги в продъл­жение на шест дни преди да ги задър­жат.

Вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов раз­кри, че е пот­ресен от пъл­ната без­церемон­ност на убий­ците, както и от факта, че изобщо не са изг­леж­дали притес­нени, когато раз­с­лед­ващите са тръг­нали по петите им и са започ­нали оперативно следени.

Брутални, без­к­рупулни, жес­токи — така раз­с­лед­ващите опис­ват извър­шителите на едно от най-зловещите убийс­тва в страната през пос­лед­ните години. 

Зап­летеният случай с намерените раз­ч­ленени тела, оставени в бидони край Негован бе решен успешно и то само за няколко сед­мици. 

Такива случаи като този от село Негован са изк­лючително трудни за раз­к­риване. Трудно може да се каже как раз­с­лед­ващите са стиг­нали до инфор­мацията, защото всичко започва от един бял лист, от две напълно обезоб­разени лица, заяви в сут­реш­ния блок на Нова телевизия криминалис­тът Иван Савов. 

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...