Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

Управляващите подкрепиха предложението на БСП за увеличение на работните заплати на социалните работници и служители

С мотива, че екс­пер­тите и специалис­тите, работещи в социал­ната сфера са с най-ниските зап­лати в пуб­лич­ния и общес­т­вен сек­тор, и че в още по-незавидно положение са останалите социални работ­ници, които работят по предос­тавяне на социални услуги по общини, БСП пред­ложи увеличение на бюджета на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика с 5 млн. лв. Друга част от мотивите са, че нис­кото зап­лащане дейс­тва демотивиращо за работещите в социал­ната сфера. Всичко това прави професията неат­рак­тивна и води до текучес­тво, а това води до невъз­мож­ност да се повишава качес­т­вото на социал­ните услуги и удов­лет­вореността на хората, които ги предос­тавят и пол­з­ват. Според левицата затова е необ­ходим ръст на раз­ходите за пер­сонал в социал­ната сфера като инс­т­румент за мотивация на работещи в нея, комен­тира инфор­мацион­ния сайт на БСП. Случва се нещо, което рядко виж­даме в пленарна зала, откакто сме заедно. Аз искам да поз­д­равя управ­ляващите от ГЕРБ и ОП за това, че проявиха разум и под­к­репят пред­ложението на „БСП за Бъл­гария“. Това е пър­вото пред­ложение на левицата, което под­к­репяте в този бюджет. Дано да има и други. Това е пред­ложение, което зас­лужава съг­ласие, тези хора зас­лужават съг­ласие, комен­тира Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие