Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ананиев: Балове ще има след като мине фазата на разпространение

Ананиев: Балове ще има след като мине фазата на разпространение

Ананиев: Балове ще има след като мине фазата на разпространение

Без живачни термометри в ясли и градини

Отварянето на дет­с­ките градини не означава, че епидемията е преминала. Всяка нова мярка трябва да бъде много добре анализирана, предуп­реди по БНТ здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев, след като преди ден беше взето решение за отваряне на дет­с­ките градини и ясли от 22 май. С минис­търа на образованието Красимир Въл­чев нес­лучайно сме написали указания, мерки в обем от 9 страници, които трябва да се спаз­ват в дет­с­ките градини и ясли, допълни Ананиев. Той комен­тира и мотивите да остане в сила заб­раната за провеж­дане на абитуриен­т­ски балове. Балове няма да има, тъй като има голямо струп­ване на хора, много емоционални моменти, неп­ред­видени кон­такти, които могат да доведат до раз­п­рос­т­ранение на вируса. Нямаме нищо против тези балове, но те ще се проведат след като мине фазата на раз­п­рос­т­ранение, уточни здрав­ният минис­тър. Относно инфор­мацията, че ще се изпол­з­ват живачни тер­мометри в дет­с­ките градини, Ананиев заяви, че ще се изпол­з­ват само елек­т­ронни, тъй като живач­ните са заб­ранени и са само спомен от миналото. В случай на заболял човек от пер­сонала на дет­с­ката градина, той вед­нага ще бъде заменен с друг, съз­дадена е необ­ходимата организация, категоричен е Ананиев. Той комен­тира и защо се е стиг­нало до тол­кова честа промяна на издаваните от него заповеди по време на извън­ред­ното положение. Категорично не мисля, че съм изпус­нал кон­т­рол. Ние искахме да пред­п­риемем най-адекватните мерки, за да предот­в­ратим раз­п­рос­т­ранението на това заболяване, обясни минис­търът. Работя прек­расно с щаба, ние винаги коор­динираме нещата. Не се чув­с­т­вам измес­тен по никакъв начин, защото ние сме неп­рекъс­нато заедно, категоричен е Ананиев. Щабът ще го има докато прецени министър-председателят, това ще бъде най-малко до края на извън­ред­ната епидемиологична обс­тановка — 14 юни, допълни още минис­търът.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...