Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Не е прецедент членовете на НС на партията да гласуват дистанционно

БСП: Не е прецедент членовете на НС на партията да гласуват дистанционно

В съоб­щение на прес­цен­търа на БСП се казва: „В пос­лед­ните дни, пуб­лични говорители, включително членове на НС на БСП, внушават, че ръковод­с­т­вото на пар­тията нарушава Устава й, като пред­лага неп­рисъс­т­вено, на под­пис, решение за възоб­новяване на временно спряната отчетно-изборна кам­пания и пряк избор на пред­седател, съоб­щават от “Позитано“ 20.

Изразяват се становища, че се съз­дава опасен прецедент и че за пръв път членовете на НС изразяват позицията си дис­тан­ционно — по елек­т­ронен път или с под­пис на място.

Това не отговаря на истината.

Вземане на решение на НС “на под­пис“ е наложена и утвър­дена прак­тика от предишни ръковод­с­тва, при това без да е имало обявена извън­редна ситуация и ограничителни мерки за масови мероп­риятия.

Такива решения са взимани през 2012 г., през 2014 г. и 2015 г. Никой от членовете на НС и Кон­т­рол­ната комисия тогава не е оспор­вал тези решения като противоус­тавни и издиг­натите от тях кан­дидати за кметове са били законно регис­т­рирани за мес­т­ните избори. Нап­равените изказ­вания и то от хора, заемали ръководни пос­тове по онова време и приемали решения “на под­пис“, без да се е налагало поради епидемична криза, показ­ват тен­ден­циозно отношение към решението на сегаш­ното ръковод­с­тво да довърши отчетно-изборната кам­пания в пар­тията и да проведе пряк избор на пред­седател”.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие